Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Kontakta oss på Skurups kommun

Kontakt- och besöksuppgifter

Barnomsorg
Anmälan till barn- och skolbarnsomsorg, även ändringar: 0411-53 60 39
Förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 60 55
Fax: 0411-53 62 29
E-post: barnomsorg@skurup.se

Bibliotek
Information: 0411-53 60 71
Lånedisk: 0411-53 60 72
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
Fax: 0411-53 60 80
E-post:biblioteket@skurup.se
Bibliotekets adresser och öppettider i Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp

Biorama, biograf
Tel: 0411-53 60 74

Bo och bygga
Expedition: 0411-53 61 26
Byggnadsinspektör: 0411-53 61 25
Byggnadsinspektör: 0411-53 61 28
Kart- och GIS-samordnare: 0411-53 61 21
Planarkitekt: 0411-53 60 47
Fax: 0411-53 61 17
E-post: teknisk@skurup.se

Elverk, Mårtensgatan 3 Skurup
Expedition: 0411-53 61 00, 53 61 02
Fax: 0411-53 61 09
Tf elverkschef: Tel: 0738-56 00 98

Energirådgivning
Tel: 0411-53 60 33
E-post: lena.johansson@skurup.se

Familj, barn och ungdom
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 62 08
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Fiskaregatan 5, Skurup Se karta
Öppettider: mån-fred 09.00-15.00, lunchstängt: 12.00-13.00
Verksamhetschef: 0411-53 62 02
Fax: 0411-53 62 08

Fritid och kultur
Hallbokningar, föreningsbidrag: 0411-53 60 06
Fax: 0411-53 60 90
Utvecklingsledare kultur: 0411-53 60 73, mobil: 0703-73 73 96
Fax: 0411-53 60 65

Färdtjänst, beställs genom Skånetrafiken
Beställa färdtjänstresa: 0771-77 33 00
Frågor om ansökan och färdtjänst: 0771-77 50 50
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Förskolor
Ankarets förskola, Abbekås: 0411-53 82 38
Asklidens förskola, Skurup: 0738-56 07 22
Blåklintens förskola, Skivarp: 0411-53 82 20
Bruksgårdens förskola, Rydsgård: 0411-53 81 40
Elisefreds förskola, Skurup: 0738-56 07 17
Fasanens förskola, Skurup: 0411-53 63 00
Saritslövs förskola, Skurup: 0411-53 62 90
Vångens förskola, Skurup: 0411-53 63 64
Östergårds förskola, Skurup: 0738-56 07 36

Hemtjänst
Hemtjänstchef Skurup Norr, Rydsgård och Skivarp: 0411-53 81 03
Samordnare Skurup Söder: 0738-56 06 60
Samordnare Skurup Norr: 0706-61 00 63

Kommunledning
Kommunstyrelsens ordförande: 0411-53 60 04
Kommundirektör: 0411-53 61 22
Ekonomichef: 0411-53 60 14
Jurist: 0411-53 60 19
Personalchef: 0411-53 60 20
Kansli: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65
E-post: kansli@skurup.se

Kommunstyrelsens ordförande
Niklas Sjöberg (M), 0411-53 60 04, 0705-42 66 00
1:e vice ordförande
Jörgen Sjöslätt (C), 0411-451 59, 0700-62 07 41
2:e vice ordförande
Pierre Esbjörnsson (S), 0411-53 60 02, 0738-56 00 56

Komvux - Vuxenutbildningen
Rektor: 0411-53 63 10
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 61 48
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
Telefontid: Mån, Fre: 9-10,  Tis: 15-16.30, Tors: 12.30-13.30

Kulturskolan
Expedition: 0411-53 62 95
Rektor mobil: 0706-65 67 50

Gator, grönområden, vatten & avlopp, renhållning, teknisk service
Tegelgatan 21, Skurup
Driftschef: 0738-56 01 61
Parkchef, park och grönyteteknik: 0411-53 61 29
Servicechef, teknisk service och förråd: 0411-53 61 27
Fax: 0411-53 61 14

Lokalvård
Samordnare: 0703-68 40 63

LSS enheten, besök Lillgården, Lillgatan 1, Skurup
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Tel: 0411-53 61 42
Fax: 0411-53 63 40
E-post: lss@skurup.se
Verksamhetschef: 0411-53 62 01

Mat och måltider, kost och service
Verksamhetschef: 0411-53 63 50
Fax: 0411- 53 62 29
E-post: annci.j-svensson@skurup.se

Bruksgårdens kök: 0411-53 81 28
Fax: 0411-53 81 29

Restaurang Rutger, bitr. kostchef/expedition: 0411-53 63 52
Fax: 0411-53 63 55

Medborgarkontor - Information Skurup
Kommun och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 58, 0411-53 60 48
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta

Miljö och folkhälsa
Växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Miljöchef, miljöskydd: 0411-53 60 32
Hälsoskydd, enskilda avlopp: 0411-53 60 40
Djurskydd: 0411-53 60 32
Livsmedel: 0411-53 60 46
Hållbar utveckling, folkhälsa: 0411-53 60 33
Naturvård, miljömål: 0411-53 60 50

Nils Holgersson Entreprenörcentrum (NHEC)
Vuxenutbildning i Skurup, Komvux
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 61 48
Rektor: 0411-53 63 10
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
Telefontid: Mån, Fre: 9-10,  Tis: 15-16.30, Tors: 12.30-13.30
Besök och leveranser: Västergatan 44, 274 32 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, NHEC, 274 80 Skurup

Nils Holgerssongymnasiet
Expedition mån-tor 8-14: 0411-53 61 30, direkt/mobil 0411-53 64 12
Fax: 0411-53 64 11
Rektor: 0411-53 63 10
Biträdande rektor: 0411-53 64 15
Studie- och yrkesvägledare: 0411-53 63 41, 0738-56 02 62

Näringsliv
Enhetschef information och näringsliv: 0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Företagslots: 0411-53 60 57
Fax: 0411-53 60 90
E-post: naringsliv@skurup.se

Politiker länk till sida med lista över samtliga politiker

Pomona, rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionshinder
Tel: 0411-53 62 14
Besök: Kyrkogatan 31, Skurup Se karta

Projektering/planering
Planeringsingenjör 0411-53 61 23
Fax: 0411-53 61 17

Skolor
Alléskolan, Skurup: 0411-53 62 95
Fotbollsakademin - FAM, Skurup: 0411-53 63 11
Hallenborgskolan, Rydsgård: 0411-53 81 63
Mackleanskolan, Skurup: 0411-53 63 11
Mariaskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp: 0411-53 82 05
Rutgerskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Slimmingeby skola, Slimminge: 0411-53 62 23
Östergårdsskolan, Skurup: 0411-53 61 78

Skolskjuts
Tel: 0411-53 62 24
Fax: 0411-53 60 65
E-post: skolskjuts@skurup.se

Synpunkter - när du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)

Turistbyrå, Information Skurup
Tel: 0411-53 60 58
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta
Enhetschef: 0411-53 64 00

Vattenverk, Lilla Nygatan 4, Skurup
Driftsledare: 0411-53 61 11
Fax: 0411-53 61 12

Vård och omsorg för äldre

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar 08.30 - 09.30 Övrig tid telefonsvarare.
Rydsgård-Skivarp: 0411-53 81 10
Skurup Norr: 0411-53 61 81
Skurup Söder: 0411-53 61 71
Vårdplaneringar: 0411-53 61 70
Verksamhetschef: 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se

Kommunrehab
Arbetsterapeut 0411-53 61 58
Sjukgymnast 0411-53 61 68
Verksamhetschef: 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0411-53 61 39
E-post: anna-lena.fallman@skurup.se

Sjuksköterskor
Telefontid helgfri måndag - fredag: kl 11.00 - 12.00
Tel: 0411-53 61 62
Verksamhetschef: 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Bruksgården, äldreboende
Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 03, 0738-56 06 52
E-post: lilian.andersson@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, 274 60 Rydsgård Se karta
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Rydsgård

Lillgården, äldreboende
Expedition: 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef: 0411-53 61 50, 0705-47 37 17
E-post: elin.gloppestad@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende
Expedition: 0411-53 63 79
Fax: 0411-53 61 89
Verksamhetschef: 0411-53 62 06, 0703-20 01 90
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, 274 35 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2014-05-22
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun

Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
eller
Alfa-nummer: 0771-SKURUP (0771-75 87 87)
Fax: 0411-53 60 65

Besöksadress

Kommunhuset
Stora Torggatan 4, Skurup
Se karta
Denna besöksadress gäller för alla enheter där inte annan adress anges

Postadress

Skurups kommun
"enhet"
274 80 Skurup

Öppettider

Mån-fre 8-16.30
Dag före vissa helgdagar 8-12

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.