Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Kontakta oss på Skurups kommun

Klicka på ­den ­ru­brik nedan som du vill få fram kontaktuppgifter för.

Akut hjälp, telefonnummer ­
Barnomsorg
Bo och bygga
Bibliotek
Bio
Ekonomichef
Elverk­
E­nergirådgivning
Familj, barn och ungdom
Fritid och kultur
Färdtjänst
Förskolor
Gator, grönområden, vatten & avlopp, renhållning, tekn­isk service
Hemtjänst
Kommunledning
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
Komvux
Konsumentfrågor
Kulturskolan
Ledning för förvaltningen skola och utbildning
Lokalvård
LSS-enheten
Mat och måltider
Medborgarkontor - Information Skurup
Miljö och folkhälsa
Nils Holgerssongymnasiet
Näringsliv
Personalchef
Politiker
Pomona
Projektering/planering
Skolor
Skolskjuts
Synpunkter - när du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)
Turistbyrå
Vattenverk
Vuxenutbildning
Vård och omsorg
Växeln Skurups kommun
Äldreboende

Växeln Skurups kommun

Växeln Skurups kommun 0771-SKURUP (0771-758787) eller 0411-53 60 00

Kommunledning

Kommunstyrelsens ordförande 0411-53 60 04
Kommundirektör 0411-53 61 22
Ekonomichef 0411-53 60 14
Jurist 0411-53 60 19
Personalchef 0411-53 60 20
Kansli 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65
E-post: kansli@skurup.se
Expedition tekniska ärenden 0411-53 61 26
Fax tekniska ärenden 0411-53 61 17

Ledning för förvaltningen skola och utbildning
Förvaltningschef 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef 0411-53 60 55
Fax: 0411-53 62 29
E-post: kansli@skurup.se

Barnomsorg
Anmälan till förskoleverksamhet d.v.s. barnomsorg och skolbarnsomsorg, även ändringar 0411-53 60 39
E-post: barnomsorg@skurup.se
Förskolor i Skurups kommun

Bibliotek
Tel: information 0411-53 60 71, lånedisk 0411-53 60 72
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
Fax: 0411-53 60 80
E-post: biblioteket@skurup.se
Besök: Kyrkogatan 31, Skurup
Bibliotekets öppettider och adresser i Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp

Biorama, biograf
Tel: 0411-53 60 74
Bioramas hemsida

Bo och bygga
Expedition 0411-53 61 26
Fax: 0411-53 61 17
E-post: teknisk@skurup.se
Byggnadsinspektör 0411-53 61 25
Byggnadsinspektör 0411-53 61 28
Kart- och GIS-samordnare 0411-53 61 21
Planarkitekt 0411-53 60 47
Att bygga i Skurups kommun

Elverk
Mårtensgatan 3, Skurup
Expedition 0411-53 61 00, 53 61 02
Fax: 0411-53 61 09
Elverkschef 0411-53 61 01

Energirådgivning
Tel: 0411-53 60 33
E-post: lena.johansson@skurup.se

Familj, barn och ungdom
Individ- och familjeomsorg
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 62 08
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Fiskaregatan 5, Skurup Se karta
Verksamhetschef Josefine Mangbo 0411-53 62 02
Öppettider: mån-fred 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Fax: 0411-53 62 08
Familj, barn och ungdom

Fritid och kultur
Hallbokningar, föreningsbidrag 0411-53 60 06
Fax: 0411-53 60 90
Utvecklingsledare Kultur 0411-53 60 73, mobil 0703-73 73 96
Fax: 0411-53 60 65
Uppleva & göra i Skurups kommun
Evenemang - Vad händer idag?

Färdtjänst
För att beställa färdtjänstresa:
Skånetrafiken
Tel: 0771-77 33 00

För ansökan och frågor om färdtjänst:
Skånetrafikens färdtjänstenhet
Tel: 0771-77 50 50
fardtjanst@skanetrafiken.se

Kulturskolan
Expedition 0411-53 62 95
Rektor mobil 0706-65 67 50
Kulturskolans hemsida

Gator, grönområden, vatten & avlopp, renhållning, teknisk service
Tegelgatan 21, Skurup
Driftschef, 0738-56 01 61
Parkchef, Park och grönyteteknik, 0411-53 61 29
Servicechef, Teknisk service och förråd, 0411-53 61 27
Fax: 0411-53 61 14

Lokalvård
Samordnare 0703-68 40 63

LSS-enheten
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Tel: 0411-53 61 42
Fax: 0411-53 63 40
E-post: lss@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup Se karta
Post: Skurups Kommun, LSS-enheten, 274 80 Skurup
Verksamhetschef 0411-53 62 01
LSS i Skurups kommun

Mat och måltider
Kost och service
Tel: 0411-53 63 50
Fax: 0411- 53 62 29
Verksamhetschef Annci J:son Svensson
E-post: annci.j-svensson@skurup.se

Bruksgårdens kök 0411-53 81 28
Fax: 0411-53 81 29
Bruksgårdens kök

Restaurang Rutger, bitr. kostchef/expedition 0411-53 63 52
Fax 0411-53 63 55
Restaurang Rutger

Medborgarkontor - Information Skurup
Kommun- och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 58, 0411-53 60 48
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta

Miljö och folkhälsa
Tel växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Miljöchef, miljöskydd 0411-53 60 32
Hälsoskydd, enskilda avlopp 0411-53 60 40
Djurskydd 0411-53 60 32
Livsmedel 0411-53 60 46
Hållbar utveckling, folkhälsa 0411-53 60 33
Naturvård, miljömål 0411-53 60 50
Boende, miljö och infrastruktur

Nils Holgersson Entreprenörcentrum (NHEC)
Vuxenutbildning i Skurup, Komvux
Expedition, frånvaroanmälan 0411-53 64 48
Besök och leveranser: Västergatan 44, 274 32 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, NHEC, 274 80 Skurup
Rektor 0411-53 63 10
Studie- och yrkesvägledare 0411-53 63 42
Vuxenutbildning

Näringsliv
Enhetschef information och näringsliv
0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Fax: 0411-53 60 90
E-post: naringsliv@skurup.se
Näringsliv

Pomona
Rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionshinder
Tel: 0411-53 62 14
Besök: Kyrkogatan 31, Skurup Se karta<

Projektering/planering
Planeringsingenjör 0411-53 61 23
Fax: 0411-53 61 17

Skolor
Alléskolan, Skurup 0411-53 62 95
Hallenborgskolan, Rydsgård 0411-53 81 63
Mackleanskolan, Skurup 0411-53 63 11
Mariaskolan, Skurup 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp 0411-53 82 05
Rutgerskolan, Skurup 0411-53 63 12
Slimmingeby skola, Slimminge 0411-53 62 23
Östergårdsskolan, Skurup 0411-53 61 78

Skolskjuts
Tel: 0411-53 62 24
Fax: 0411-53 60 65
E-post: skolskjuts@skurup.se
Skolskjuts i Skurups kommun

Turistbyrå
Information Skurup
Tel: 0411-53 60 58
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta
Turistbyrån
Evenemang - Vad händer idag?
Enhetschef information och näringsliv
Tel: 0411-53 64 00

Vattenverk
Lilla Nygatan 4, Skurup
Driftledare 0411-53 61 11
Fax: 0411-53 61 12

Vård och omsorg för äldre

Biståndshandläggare
Verksamhetschef Rickard Flodfält 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Kommunrehab
Arbetsterapeut 0411-53 61 58
Sjukgymnast 0411-53 61 68
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster
Verksamhetschef Rickard Flodfält 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0411-53 61 39
E-post: anna-lena.fallman@skurup.se

Sjuksköterskor
Verksamhetschef Rickard Flodfält 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Bruksgården, äldreboende
Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 03, 0738-56 06 52
E-post: lilian.andersson@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, 274 60 Rydsgård Se karta
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Rydsgård

Lillgården, äldreboende
Expedition 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef 0411-53 61 50, 0705-47 37 17
E-post: elin.gloppestad@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende
Expedition 0411-53 63 79
Fax: 0411-53 61 89
Verksamhetschef 0411-53 62 06, 0703-20 01 90
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, 274 35 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup 

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2014-03-13
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun

Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
eller
Alfa-nummer: 0771-SKURUP (0771-75 87 87)
Fax: 0411-53 60 65

Besöksadress

Kommunhuset
Stora Torggatan 4, Skurup
Se karta
Denna besöksadress gäller för alla enheter där inte annan adress anges

Postadress

Skurups kommun
"enhet"
274 80 Skurup

Öppettider

Mån-fre 8-16.30
Dag före vissa helgdagar 8-12

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.