Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Hemtjänst

Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet att bo självständigt under trygga förhållanden

Hemtjänsten ska innebära en förstärkning och komplettering av den enskildes egna möjligheter och inte innebära att man tar över uppgifter och ansvar.

Innehållet i hemtjänsten kan delas in i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär.

Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning och tvätt, hjälp med inköp och andra viktiga ärenden.

Med omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan handla om hjälp att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien.

Du kan få hjälp dygnet runt var du än bor i kommunen.
För detta betalar du en avgift varje månad.

Vill du ansöka om hemtjänst kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område - se hjälp i hemmet, kommunens biståndshandläggare.

Webbredaktör: Anna Palmgren
Sidan senast ändrad: 2015-08-19
Kontakt
Kontaktpersoner:
Anja Olofsson
Åsa Holm Mårtensson
Emelie Bergstrand

Anja Olofsson hemtjänstchef
Tel: 0411-53 81 00

Madeleine Wickström enhetschef Rydsgård/Skivarp
Tel: 0411-53 81 03
madeleine.wickstrom@skurup.se

Postadress: Bruksgården, Skurups kommun,
274 80 Skurup
Besöks-/leveransadress: Prostens väg 1, Rydsgård

Emilie Bergstrand
enhetschef Skurup Söder
Mobil: 0738-56 06 60

Åsa Holm Mårtensson
enhetschef Skurup Norr
Mobil: 0706-61 00 63

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.