Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Hemtjänst

Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet att bo självständigt under trygga förhållanden

Insatserna från hemtjänsten ska innebära en förstärkning och komplettering av den enskildes egna möjligheter och inte innebära att man tar över uppgifter och ansvar.

Innehållet i hemtjänsten kan delas in i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär.

Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning och tvätt, hjälp med inköp och andra viktiga ärenden.

Med omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan handla om hjälp att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien.

Du kan få hjälp dygnet runt var du än bor i kommunen.

För detta betalar du en avgift varje månad.

Om du önskar ansöka om hemtjänst kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område

Post- och besöksadresser
Anja Olofsson hemtjänstchef, Skurup Söder, Skurup Norr, Rydsgård och Skivarp
Tel: 0411-53 81 03
Mobil: 0738-56 06 52
Post: Bruksgården, Skurups kommun, 274 80 Skurup
Besök/leverans: Bruksgården, Prostens väg 1, Rydsgård

­
Webbredaktör: Anna Palmgren
Sidan senast ändrad: 2013-05-30
Kontakt
Kontaktpersoner:
Anja Olofsson
Åsa Holm Mårtensson
Eva Persson

Anja Olofsson Hemtjänstchef Skurup Norr, Rydsgård och Skivarp
Tel: 0411-53 81 03
Mobil: 0738-56 06 52

Åsa Holm Mårtensson
Samordnare Skurup Söder
Mobil: 0738-56 06 60

Eva Persson
Samordnare Skurup Norr
Mobil: 0706-61 00 63

 

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.