Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Hemsjukvård

Träbro i Stierneholm
B.R.O. =Bemötande, Rehabilitering, Omvårdnad

Blir Du sjuk så vänd dig i första hand till din vårdcentral eller ring sjukvårdsupplysningen telefonnummer 1177.

Vid akut/livshotande tillstånd ring 112

Observera
Kommunens sjuksköterskor ansvarar inte för bedömning av akut sjukdom/skada hos personer som endast har trygghetslarm men inte kommunal hemsjukvård.

Hemsjukvård
Om du har en skada eller sjukdom och behöver hälso-och sjukvårdsinsatser så kan du få hjälp hemma om du inte kan ta dig till din vårdcentral. Du kan då efter behov få insatser utförda av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården. Hemsjukvården samarbetar med primärvården som ansvarar för läkarinsatser.

Förutsättning för att du ska få tillgång till hemsjukvård är att du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till din vårdcentral. Det är sedan arbetsterapeut, sjuksköterska och/eller fysioterapeut som bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller inte. De kan ge i uppdrag till omvårdnadspersonal att utföra hälso-och sjukvårdsinsatser. Behovet av sjukvård kan vara tillfälligt eller spänna över längre tid.

Målet är att du skall ha en god livskvalité och kunna fortsätta leva ett självständigt liv. Kommunen har hälso-och sjukvårdsansvar för den hälso-och sjukvård som bedrivs i hemmet och i de särskilda boendeformerna. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan och utförs i din bostad av distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • rehabilitering
  • vård i livets slutskede

Avancerad hemsjukvård sker alltid i nära samarbete med specialistvården på sjukhuset. Det kan innebära att viss teknisk apparatur krävs i ditt hem.

Vad kostar det?
Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad så länge du har behov av vården. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa. Information om aktuella avgifter. Se länk i högerspalten.

Om du önskar hjälp från hemsjukvården kontaktar du kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har det yttersta ansvaret för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården (hemsjukvården).

 

 

 

Webbredaktör: Rickard Flodfält
Sidan senast ändrad: 2015-06-01
Kontakt
Kontaktpersoner:
Rickard Flodfält
Birgitta Hansson
Anna-Lena Fällman

Rikard Flodfält
Hemsjukvårdschef
Tel: 0411-53 63 87
Mobil: 0738-56 06 53

Birgitta Hansson
Biträdande hemsjukvårdschef
Tel: 0411-53 63 80
Mobil: 0703-17 27 95

Postadress:
Skurups kommun, B.R.O.-verksamheten, 274 80 Skurup

Besök/leveransadress:
Lillgatan 1 B,
Lillgårdens flygel våning 2,
Skurup

Anna-Lena Fällman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0411-53 61 39
Mobil: 0703-14 09 77

Postadress: Skurups kommun, 274 80 Skurup

Besök/leveransadress:
Kommunkontoret,
Stora Torggatan 4, Skurup

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.