Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Grafisk profil

Skurups kommuns logotyp

Syftet med en enhetlig grafisk profil

Det är viktigt med en enhetlig grafisk profil för att allmänheten ska få en tydlig och positiv bild av kommunen. Syftet är också att lätt kunna identifiera all information som kommer från Skurups kommun.

Profileringsarbetet handlar om att få den bild andra har av vår kommun (image) att till så stor del som möjligt sammanfalla med vår egen uppfattning och önskan om hur vi vill att andra ska uppfatta oss (profil).

Kommunens logotyp ska förmedla den kvalitet som kommunens tjänster, medarbetare och organisation representerar.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2014-05-12
Kontakt
Kontaktperson:
Magdalena Hellström

Tel: 0411-53 64 00

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.