Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Elverket Skurup
Skurups Elverk. Foto: Susanna Kristersson

Elverket, elnät

Det är elnätsägaren Skurups Elverk i Skurups tätort som ansluter din fastighet till elnätet, medan E.ON har ansvar för övriga elnätet. Men det är hos elleverantören du köper el och du bestämmer själv vem som ska vara din elleverantör.

För- och färdiganmälan för installatörer

Skurups Elverk har infört ett nytt system för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallatör slipper du därmed att skicka in för- och färdiganmälan per post. Istället gör du dem snabbt och enkelt direkt via webben.

•Du skickar in för- och färdiganmälan direkt via webben
•Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbplatsen
•Du kan hela tiden följa handläggningen av dina anmälningar

Information om El- och VA-faktura

Fastighetsägare debiteras varje månad och lägenhetsinnehavare varannan månad.
Vatten och avlopp samdebiteras med elfakturan.
Om du har Skurupskraft som elleverantör samfaktureras även detta.

Information gatubelysning

Inspektionsrunda med byte av släckta ljuskällor på gator och vägar sker 2013 under veckorna 7, 15, 22, 37, 44 och 51.

Webbredaktör: Roland Hansson
Sidan senast ändrad: 2014-04-23
Kontakt
Kontaktpersoner:
Roland Hansson
Arne Jönsson

Roland Hansson
Tel: 0411-53 61 03
Fax: 0411-53 61 09

Vid strömavbrott
Gör egenkontroll, se länk nedan, innan du ringer 040-676 90 65 (SOS Alarm).

Ansvarig för anläggningar/drift
Arne Jönsson
Tf elverkschef
Tel: 0738-56 00 98

Kundtjänst
Tel: 0738-56 00 98
eller 0411-53 61 03

Gatubelysningsärenden
Tel: 0411-53 61 10
hakan.svensson@skurup.se

Kabelvisning/kabelutmärkning
Bokas minst 5 dagar före påbörjad grävning/schaktning
på: ledningskollen.se

Vid strömavbrott

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.