Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Logga Skurups Elverk

Elnät och bredband

Skurups Elverk AB är ett av Skurups kommun helägt bolag med ansvar för elnätet i tätorten Skurup och bredband till invånare och företag i hela kommunen. E.ON är elnätsägare utanför Skurups tätort i resten av kommunen. Vid fel på elleveransen kontakta elnätsägaren i respektive område.

Du bestämmer själv vem du ska handla el av och vem som ska vara elleverantör. Det finns över 100 elhandlare att välja bland. När det gäller bredbandsinformation välj rubrik Bredband, kabel-TV och IT i vänsterspalten.

Alla ändringar eller nyanslutningar skall enligt lag utföras av behörig installatör, som ska föranmäla dessa till Skurups Elverk 

Skurups Elverk har som ledningsägare och koncessionsinnehavare ansvar för elnätet inom koncessionsområdet i Skurups tätort.

Vi använder en webbaserad anmälan, se under rubriken e-tjänst i högerspalten.

  • Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbplatsen
  • Du kan hela tiden följa handläggningen av dina anmälningar

Information om El- och VA-faktura

Fastighetsägare debiteras varje månad och lägenhetsinnehavare varannan månad.
Vatten och avlopp debiteras tillsammans med elfakturan. Om du har Kraftringen som elleverantör faktureras även detta på samma faktura.

Webbredaktör: Roland Hansson
Sidan senast ändrad: 2016-01-22
Kontakt
Kontaktperson:
Roland Hansson

Kundtjänst
Tel: 0411-53 61 03
Fax: 0411-53 61 09

Anläggningar/drift
Stefan Möller
Elverkschef
Tel: 0411-53 61 04

Vid strömavbrott
Gör egenkontroll
innan du ringer 040-676 90 65 (SOS Alarm).

Gatubelysningsärenden
Tel: 0411-53 61 10
hakan.svensson@skurup.se

Kabelvisning/kabelutmärkning
Bokas minst 5 dagar före påbörjad grävning/schaktning
på: ledningskollen.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.