Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Ekonomi och budget

Hur hög är skatten?

Skattesats inkomståret 2012:
Skattesats Skurups kommun inkomståret 2012
Summa skattesats: Skivarp 32,04, Skurup 31,79 och Villie 32,09

Kommunens ekonomienhet:

leder, styr och samordnar kommunens ekonomiska verksamheter. Enheten stödjer förvaltningarna och kommunstyrelsen.

Arbetet ska vara strategiskt, långsiktigt och framåtriktat.

Enhetens uppgifter är bland annat ekonomisk planering, löpande budgetuppföljning, redovisning, upprättande av delårsbokslut, årsredovisning, skattefrågor, kassa-, debiterings-, krediterings- och kravverksamhet, pensionsmedelsförvaltning, ekonomiska utredningar, utveckling och underhåll av kommunens ekonomisystem.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2013-11-27
Kontakt
Kontaktperson:
Birgitta Persson

Ekonomichef
Tel: 0411-53 60 14

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.