Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Ekonomi och budget

Skattesats inkomståret 2014:
Skattesats Skurups kommun inkomståret 2014

Kommunens ekonomienhet:

leder, styr och samordnar kommunens ekonomiska verksamheter. Enheten stödjer förvaltningarna och kommunstyrelsen. Arbetet ska vara strategiskt, långsiktigt och framåtriktat.

Enhetens uppgifter är bland annat ekonomisk planering, löpande budgetuppföljning, redovisning, upprättande av delårsbokslut, årsredovisning, skattefrågor, kassa-, debiterings-, krediterings- och kravverksamhet, pensionsmedelsförvaltning, ekonomiska utredningar, utveckling och underhåll av kommunens ekonomisystem.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2015-02-18
Kontakt
Kontaktperson:
Birgitta Persson

Ekonomichef
Tel: 0411-53 60 14

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.