Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Bredband, kabel-TV och IT

Skurups Elverk AB kommer under 2015 att bygga ett fiberoptiskt bredbandsnät i kommunen.

Skurups kommun bygger fibernät för framtiden – Nu


Skurups Elverk AB bygger under kommande år ett kraftfullt bredbandsnät i kommunen.

- Dels bygger vi ett nytt fiberoptiskt öppet nät där inget annat datanät finns. Det kan gälla Abbekås eller landsbygden utanför tätorterna. Anslutningsavgiften är 15 000 kr och 100 kr/månad i nätavgift. Till detta kommer avgifter för tjänster som kunden köper.

- Dels bygger man ett fiberförstärkt nät under år 2015 i Skurups kommuns tätorter för de kunder som är anslutna till Kabel-TV. Dessa får möjlighet att ansluta till 100 Mbit/s bredband. En del hushållsanslutningar kan behöva moderniseras för att ta emot bredband, vilket kostar 2 000 kr inkl moms. Dock är de flesta anslutningar redan bredbandsförberedda och då utgår ingen anslutningsavgift.

- Dels konverteras tv-kabel-nät till ett öppet fibernät. Det gäller de hushåll som redan har anslutningar i tv-kabelnätet men som nu i stället vill få en fiberanslutning. Anslutningsavgiften för detta blir endast 7 500 kr inkl moms, eftersom husens anslutning redan är grävd och klar med rör på plats. Till detta kommer 100 kr inkl moms per månad i nätavgift samt avgifter för de tjänster som beställs.

Under kommande månader ordnas flera informationsmöten i tätorter och på landsbygden. Vid mötena kan du beställa anslutning till bredband.
I områden med tillräckligt många beställda anslutningar bygger vi ut fibernätet. I tätorter bygger vi inom 6-9 månader. På landsbygden söker vi stödmedel från Länsstyrelsen i områden med tillräckligt många beställda anslutningar. När beslut om stödmedel finns, kan vi bygga ut fibernätet på landsbygden under år 2016 och följande år.
Mer information kommer att publiceras efterhand på dessa sidor.
Kontaktperson på Skurups Elverk AB är Stefan Möller 0411-53 61 04.

Information och anslutningsavgifter och mötestider hämtar du från länkarna i högerspalten.

Webbredaktör: Ulf Östrand
Sidan senast ändrad: 2015-03-24
Kontakt
Kontaktperson:
Kabel-TV Skurup

Information om fiberkabel och bredbandsanslutningar
Stefan Möller, Skurups Elverk AB
Tel: 0411-53 61 04
E-post: Kabel-TV Skurup

Information om TV-kanaler, digitalboxar och programkort
Sydantenn tel: 040-601 22 22 eller den lokala handlaren i Skurup Knut Pers

 
Beställning av bredband

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.