Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Bredband, kabel-TV och IT

Skurups Elverk AB kommer under 2015 att börja bygga ett fiberoptiskt bredbandsnät som på sikt ska omfatta hela kommunen.

Skurups kommun bygger fibernät för framtiden – Nu

Skurups Elverk AB bygger under kommande år ett kraftfullt bredbandsnät i kommunen. Dels bygger vi ett nytt fiberoptiskt öppet nät där inget annat datanät finns. Det kan gälla Abbekås eller landsbygden utanför tätorterna. Anslutningsavgiften är 15 000 kr med en nätavgift på högst 100 kr/månad de närmaste 10 åren. Till detta kommer avgifter för tjänster som kunden köper.

Dels bygger man ett fiberförstärkt nät under år 2015 i Skurups kommuns tätorter för de kunder som är anslutna till Kabel-TV. Dessa får möjlighet att ansluta till 100 Mbit/s bredband. En del hushållsanslutningar kan behöva moderniseras för att ta emot bredband, vilket kostar 2 000 kr inklusive moms. Dock är de flesta anslutningar redan bredbandsförberedda och då utgår ingen anslutningsavgift.

Dels konverteras tv-kabel-nät till ett öppet fibernät. Det gäller de hushåll som redan har anslutningar i tv-kabelnätet men som nu i stället vill få en fiberanslutning. Anslutningsavgiften för detta blir endast 7 500 kr inklusive moms, eftersom husens anslutning redan är grävd och klar med rör på plats. Till detta kommer på högst 100 kr per månad de kommande 10 åren i nätavgift samt avgifter för de tjänster som beställs.

Under våren 2015 anordnades flera informationsmöten i tätorter och på landsbygden. Inga ytterligare allmänna sådana planeras just nu. Beställningsblanketter kan laddas hem från hemsidan eller hämtas i kommunens informationsdisk på St Torggatan 4.
I områden med tillräckligt många beställda anslutningar bygger vi ut fibernätet. I tätorter bygger vi inom 6-9 månader. På landsbygden söker vi stödmedel från Länsstyrelsen i områden med tillräckligt många beställda anslutningar. När beslut om stödmedel finns, kan vi bygga ut fibernätet på landsbygden under år 2016 och följande år. Mer information kommer att publiceras efterhand på dessa sidor.

Webbredaktör: Ulf Östrand
Sidan senast ändrad: 2016-04-14
Kontakt
Kontaktpersoner:
Stefan Enderberg
Kabel-TV Skurup
Information om fiberkabel och bredbandsanslutningar
 
Stefan Enderberg
Tel: 0411-53 64 40
 
Information om TV-kanaler, digitalboxar och programkort
 
Sydantenn tel: 040-601 22 22 eller den lokala handlaren i Skurup Knut Pers

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.