Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Ramp in till hus

Bostadsanpassning

Alla ska ges förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar och kan. Att anpassa kan innebära att få tillgång till sin uteplats i trädgården.

Du som har nedsatt funktion i relation till bostadens utformning kan få din bostad anpassad så att den blir ändamålsenlig för dig. Vid ny- till- samt ombyggnad av bostäder skall hänsyn tas till funktionsnedsattes behov.

Bättre för alla

Basanpassade bostäder är bättre för alla. Basanpassning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad. "Bättre för alla"-dokumentet är en sammanställning av tekniska och funktionella åtgärder som behövs för att uppnå en basanpassning av lägenheter i nyproduktion.

Kommunfullmäktige i Skurup har beslutat om en rekommendation till basanpassning av bostäder vid nyproduktion. Beslutet innebär att "Bättre för alla"-dokumentet medföljer kommunala markanvisningar och framförs som önskemål vid förhandling om exploateringsavtal.

Bidrag för bostadsanpassning

Bidrag för att göra en bostad mer ändamålsenlig söker du hos kommunens arbetsterapeuter. Se länk i högerspalten. Det kan till exempel handla om att ta bort trösklar, göra det planfritt vid entré eller säkrare att duscha hemma

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2016-01-21
Kontakt
Kontaktpersoner:
Veronika Wirén
Eva Osbäck

Bostadsanpassning, bostadsanpassningsbidrag
Veronika Wirén
Arbetsterapeut
Tel: 0411-53 61 58
Mobil: 0738-56 05 53

Teknisk rådgivning:
Eva Osbäck
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-53 61 25
 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.