Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Bostadsanpassning

Alla ska ges förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar

Du som är funktionshindrad kan få din bostad anpassad så att den blir ändamålsenlig för dig. Vid ny-, till- och ombyggnad av bostäder skall också hänsyn tas till funktionshindrades behov.
 

Bättre för alla
Basanpassade bostäder är bättre för alla. Basanpassning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

"Bättre för alla"-dokumentet är en sammanställning av tekniska och funktionella åtgärder som behövs för att uppnå en basanpassning av lägenheter i nyproduktion.
 
Kommunfullmäktige i Skurup har beslutat om en rekommendation till basanpassning av bostäder vid nyproduktion. Beslutet innebär att "Bättre för alla"-dokumentet medföljer kommunala markanvisningar och framförs som önskemål vid förhandling om exploateringsavtal.
 

Bidrag för bostadsanpassning
Bidrag för att göra en handikappad persons bostad mer ändamålsenlig söker du hos kommunens arbetsterapeuter. Se länk i högerspalten. Det kan till exempel handla om att ta bort trösklar eller ändra köksinredningen.

 
Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2014-08-28
Kontakt
Kontaktpersoner:
Veronika Wirén
Eva Osbäck

Bostadsanpassning, bostadsanpassningsbidrag
Veronika Wirén
Arbetsterapeut
Tel: 0411-53 61 58
Mobil: 0738-56 05 53

Teknisk rådgivning:
Eva Osbäck
Byggnadsinspektör
Tel: 0411-53 61 25
 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.