Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Boende, miljö & infrastruktur

Flytta hit - tecknad bild av Per Josephsson
Bild: Per Josephsson
Asfaltering

Asfaltering- och fräsningsarbete

[2014-08-19] Nu i augusti pågår det asfaltering och fräsning av gator i Skurups tätort. Den 14/8 samt 18-19/8 berörs Kyrkogatan-Järnvägsgatan. Den 20-21/8 är det dags för Jakobsgatan.

Om det är möjligt välj annan väg för att undvika köbildningar

Bygglovsguiden

[2014-08-04] Skurups kommun ansluter sig till Bygglovsguiden, en tjänst som gör det enklare att söka bygglov. På startsidan i bygglovsguiden får du "snabbfakta" om bygglovsprocessen, förhandsbesked, bygglovsbefriade åtgärder, rättsfall med mera. Till Bygglovsguiden.se.

Information om nya bygglovsbefriade åtgärder

[2014-08-04] Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i Plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart

Vill du ha dina fakturor gällande el och vatten som e-faktura och slippa pappersfakturan?

[2014-08-04] Gå i så fall in på din internetbank och gör anmälan där. Detta gäller dig som får dina fakturor från Skurups kommun. För ytterligare information kontakta Roland Hansson, Skurups kommun, tel: 0411-53 61 03

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2014-08-05
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun

Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00 eller
0771-SKURUP
Fax: 0411-53 60 65

Miljö och energitips
  • Frosta av frysen regelbundet för då drar den mindre energi.

  • Undvik rengöringsmedel som gör stor skada på miljön. Välj istället ett mer miljövänligt alternativ som t.ex. är märkt med Svanen eller Bra Miljöval.

Tyck till om våra verksamheter

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.