Upplevelser, övernattningar, goda måltider och resor blir tilll statistik som varje år sammanställs till enturismekonomisk rapport. Läs den här och se också hur den beräknas! Foto: Jenny Brandt

Statistik

Här presenterar vi aktuella rapporter och statistik som rör besöksnäring.

Positiv utveckling av gästnätter för Skurup!

Bo bra i Skurup på SydkustenStatistiken tas fram månadsvis av SCB på uppdrag Tillväxtverket och är preliminär, slutgiltiga siffror för varje år publiceras i april året efter.

Skåne utvecklas bättre är rikssnittet
Nu är den preliminära statistiken för 2016 års gästnätter klar som visar att:

Skåne summerar till 5 905 528 gästnätter, en ökning med 6,7 % från 2015.

Sverige summerar till 61 861 528 gästnätter, en ökning på 3,1 % från 2015.

Skurup summerar till totalt 41 976 gästnätter, en ökning med 17,4%. De svenska gästnätterna uppgick till 34 403, en ökning med 15% och de utländska gästnätterna var 7 543, en ökning med 29,7%. 

Den procentuella ökningen av de utländska gästnätterna har varit större än den de svenska även för Skåne och Sverige.

Positiv utveckling i 14 Skånska kommuner
Bland Skånes kommuner hade 14 kommuner en positiv utveckling av gästnätter under 2016. Sjöbo hade den högsta procentuella ökningen (+1
9,1 %), följt av Skurup (+17,4%).

Hotell är den boendeform som ökar mest
Av de olika boendeformerna var utvecklingen under 2016 bäst på hotell där gästnätterna ökade med 10,8% i Skåne. Även stugbyar(8,6%) och SoL(+1,3% utvecklade positivt medan camping (-1,4) och vandrarhem (-4,9%) minskade antalet gästnätter.

Kapaciteten och beläggningen ökar i Skåne
Den disponibla kapaciteten i Skåne ökade preliminärt med 4 % under 2016 jämfört 2015.
Ökningen beror på stora kapacitetstillskott i bland annat Malmö, Höganäs, Helsingborg, Båstad och Skurup! Mindre kommuner som Höör, Klippan, Trelleborg och Hässleholm har däremot tappat i antalet disponibla rum jämfört med föregående år. Ta del av hela rapporten på länken!

Malmö och Skurup lyckades bäst att fylla den tillkomna kapaciteten
Malmö och Skurup var de kommuner som lyckades bäst med att fylla den tillkomna kapaciteten och ökade beläggningsgraden med 3, respektive 5 procentenheter, medan beläggningsgraden  ökade något mindre i Båstad och minskade med mellan 1-2 procentenheter i kommunerna Helsingborg, Höganäs och Landskrona. I
_ _ _

Kommunala turismeffekter i Skurups kommun 2015
Årets rapport är gjord av HUI på uppdrag Tourism in Skåne

2014 övergick Tourism in Skåne till en ny mätmetod för turistekonomiska effekter. Målet är att mäta förändring och tillväxt inom turismekonomi och därmed stärka den viktiga bransch som besöksnäringen är. 

Vem är HUI Research?
HUI Research (till 2011 Handelns Utredningsinstitut, HUI resp. Turismens utredningsinstitut, TUI) är ett företag ägt av branschorganisationen Svensk Handel. HUI Research bedriver forskning, utredning och analys om handeln och turismen.

Hur sker beräkningarna?
HUI Research baserar sina beräkningar på tydliga definitioner enligt UNWTO’s riktlinjer (FN’s besöksnäringsorganisation). Då samma metod används i alla kommuner blir resultatet jämförbart mellan kommunerna. Vi är medvetna om att resultat skiljer sig från tidigare år i och med detta metodbyte, och känner väl till vari dessa skillnader ligger och vad de beror på.

Valet av mätmetod innebär att underlaget till viss del omfattar spendering på utgående turism men bara den del som stannar i Skåne. Det kan t.ex. vara provisionen till resebyrån som bokar paketresan till Mallorca. Genom att mätningarna även inkluderar dessa delar får vi en mer heltäckande bild av besöksnäringen än vad som tidigare varit möjligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carla Aguirre, utvecklingschef på Tourism in Skåne,carla.aguirre@skane.com 0725-66 73 90

Källa:  Klargörande kring turismekonomisk statistik

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2017-03-20

Länkar

Statistik för gästnätter 2016

Bland Skånes kommuner hade preliminärt 14 kommuner en positiv utveckling av gästnätter under året 2016 och här ligger Skurup på andra plats ifråga om den procentuella ökningen.

Kommunala turismeffekter Skurup kommun 2015

HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?