Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Avlösning

Avlösarservice är en form av hemtjänst. Insatsen är avsedd för personer som behöver avlösning i vård och omsorgsarbetet, exempelvis personer som vårdar närstående/anhörig. Stödet bör planeras så att den som vårdar ges möjlighet till ledig tid.

Om du önskar ansöka om avlösarservice kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område. Kontaktuppgifterna hittar du i högerspalten.

Rosa små blommor
Webbredaktör: Anna Palmgren
Sidan senast ändrad: 2015-12-29

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.