Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Avlösning

Avlösarservice är en form av hemtjänst. Insatsen är avsedd för personer som behöver avlösning i vård och omsorgsarbetet, exempelvis personer som vårdar närstående/anhörig. Stödet bör planeras så att den som vårdar ges möjlighet till ledig tid.

Om du önskar ansöka om avlösarservice kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område.

Rosa små blommor
Webbredaktör: Anna Palmgren
Sidan senast ändrad: 2014-02-21

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.