Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Hand som plockar ut en arkivmapp ur ett arkiv

Diarium och arkiv

Allmänna handlingar och offentlighet.

Kommunen har en mängd handlingar. De flesta av dessa är allmänna, av vilka en del i sin tur är hemliga.

  • Har du frågor?
  • Vill du veta hur du använder diariet?
  • Vill du besöka arkivet?

Välkommen att kontakta kommunens växel, telefon 0411-53 60 00.

 Vad är allmänna handlingar?

En handling är en framställning i skrift eller bild men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt bara om man har hjälp av ett tekniskt hjälpmedel.

En handling hos kommunen kan vara allmän, eller inte allmän. En handling anses allmän, om den:

  1. förvaras hos myndigheten och
  2. är inkommen dit eller upprättad där

Handlingar som inte är allmänna är t.ex. internt arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckningar som inte tillför ett ärende någon information. Sådana handlingar blir allmänna först om de färdigställs eller skickas till någon utanför myndigheten. En del handlingar blir allmänna först när det ärende de tillhör avslutats.

Den som vill ta del av en allmän handling skall vända sig till den myndighet som förvarar handlingen. Om man begär ut en handling på t.ex. kommunkontoret så har man också rätt att läsa den där (om den inte är hemlig).

Den som vill ta del av en allmän handling har också rätt att få en avskrift eller kopia av handlingen.

Vad innebär offentlighet?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia – tidningar, radio och TV – skall ha insyn i statens och kommunens verksamhet.

I princip har alla svenska medborgare och personer med annan nationalitet rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna: allmänna handlingars offentlighet.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2015-06-15
Kontakt
Kontaktperson:
Hanna Lindberg

Kommunarkivarie
Tel: 0411-53 62 19

Handlingar från arkivet

Söker du handlingar från vårt kommunarkiv?

Kontakta kommunen via mail eller telefon, se kontaktuppgifter ovan.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.