Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Förskoleklass - en frivillig skolform för sexåringar

I förskoleklassen möter barnen det de känner igen från förskolan och sådant som är nytt från grundskolan.

Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står, liksom i förskolan, i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen. Tanken med förskoleklassen är att det ska vara en bro mellan förskola och grundskola.

Föräldrar till barn som fyller sex år under 2015 inbjuds till informationsmöte enligt nedan inför skolstart i förskoleklass hösten 2015:

Mariaskolan:     Rutgerskolans aula den 26 januari kl 18.30-20.00
Rutgerskolan:   Rutgerskolans aula den 26 januari kl 18.30-20.00

Östergårdsskolan: Östergårdsskolans matsal den 28 januari kl 18.00-19.30

Slimmingeby skola: Paviljongen den 22 januari kl 18.00 -19.30

Mölleskolan: Öppet Hus den 29 januari mellan kl 16.00-18.00. Information i matsalen kl 17.00

Hallenborgskolan: Öppet Hus den 3 februari mellan kl 16.00-17.00

Alléskolan: Inbjudan har gått ut till de föräldrar vars barn har erbjudits plats.
 

Böcker är viktigt för att väcka läslusten! Del av  Hallenborgskolans bibliotek
Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2015-04-29

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.