Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­ | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. I förskoleklassen möter barnen det de känner igen från förskolan och sådant som är nytt från grundskolan.

Tanken med förskoleklassen är att det ska vara en bro mellan förskola och grundskola.

Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står, liksom i förskolan, i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen.

Del av Hallenborgskolans bibliotek
Böcker är viktigt för att väcka läslusten! Del av Hallenborgskolans bibliotek
Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2014-02-21

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.