Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Yttrandefrihet och meddelarfrihet

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten regleras i regeringsformen. Den innebär att varje medborgare gentemot det allmänna ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt.

Meddelarfrihet

Reglerna för meddelarfrihet är ett komplement till yttrandefriheten. Meddelarfriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras.

Denna rättighet gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda handlingar.

Förbud att efterforska eller röja källa

Meddelarfriheten kompletteras i sin tur med ett förbud att efterforska källa. Det innebär att arbetsgivaren inte får undersöka de anställdas kontakter med massmedier.

Förbudet mot att röja källa innebär att massmedierna inte får avslöja sin källan om denna vill vara anonym. Bestämmelserna regleras i tryckfrihetsförordningen.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2011-11-15
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun
Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.