Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Torget i Skivarp
Foto: Magdalena Hellström

Torg och allmänna platser

Skivarps torg och väg 101 invigdes den 2 juni 2012 av Trafikverket och Skurups kommun. Se bilder från länk i högerspalten.

Varför har väg 101 genom Skivarp och Skivarps Torg byggts om?

Ombyggnaden av Väg 101 går rakt igenom Skivarp, man upplever att hastigheten genom samhället är hög.
För att göra trafikmiljön säkrare har Trafikverket byggt om vägen.

  • Vid infarterna byggs gupp för att få trafikanterna att sänka hastigheten
    Korsningen vid Kyrkvägen smalnas av
  • Torget byggs om med ny belysning, ombyggda busshållplatser, förbättrade gångbanor, mer plattbeläggning och mindre asfalt samt nya träd
  • Upphöjda övergångsställen vid Ramsbovägen och Jasminvägen
  • Ett cykelfält, 0,75 m, målas genom hela Skivarp

Målet är att genom dessa förändringar:

  • Skapa en väg som är anpassad till byns skala och som förstärker känslan av Skivarp som tätort
  • Skapa ett mer attraktivt centrum kring torget i byn
  • Genom ökad trafiksäkerhet öka andelen gående och cyklande genom byn

- - -

Stortorget och Erikstorget finns i Skurup. Torghandel bedrivs på Stortorget. Det finns även ett torg i Rydsgård och ett i Skivarp.

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2016-01-21
Kontakt
Kontaktperson:
Mattias Gunnarsson

Bitr förvaltningschef Serviceförvaltningen
Tel: 0411-53 61 29

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.