Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Livsmedel och hälsa

Miljöenheten inom Skurups kommun kan ge dig rådgivning och information om det mesta inom miljö, natur, folkhälsa, hållbar utveckling, livsmedel, tobak smittskydd och strålskydd.

Vi ser till att lagar och regler inom miljö- och livsmedelsområdet följs.

Vår vision är att kommunen ska ha rent vatten, ren luft och mark, livskraftig biologisk mångfald, gott hälsotillstånd genom bra mat och inomhusmiljö.

Att värna om Skurups miljö och invånarnas hälsa är en viktig angelägenhet och därför har miljö- och folkhälsoarbetet en framträdande plats i kommunens verksamhet.

Kom gärna och besök oss på miljöenheten men ring före och boka tid eftersom vi är mycket ute på fältet och arbetar.

Post- och besöksadress
Post: Miljö och folkhälsa, Skurups kommun, 274 80 Skurup
Besök: St. Torggatan 4 (gågatan), Skurup

Gammal ek med höstlöv i gulgröna nyanser
Webbredaktör: Sophie Hedenskog
Sidan senast ändrad: 2015-10-12
Kontakt
Kontaktpersoner:
Sophie Hedenskog
Ingela Engblom

Sophie Hedenskog           Miljöinspektör
Tel: 0411-53 60 34
Tel växel: 0411-53 60 00

Ingela Engblom Livsmedelsinspektör                  Tel: 0411- 53 60 46

Elin Olsson                              Miljö- och Livsmedelsinspektör Tel:0411- 53 60 32

 

Länkar

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.