Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Sotning

Ny sotningsentreprenör

Sedan 2013-06-10 är SIMAB ny sotningsentreprenör för Skurups kommun. 

Skurups Kommun samarbetar med Trelleborgs kommun i frågor kring Räddningstjänst. 

Därför sotar man

En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. Eldstäder är alltså en vanlig orsak till bränder.

Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort vilket minskar riskerna för att bränder ska uppkomma samt minskar skadan vid en eventuell brand.

Sotning är dessutom bra för ekonomin och miljön. En ren panna är effektivare, drar mindre bränsle och är mer ekonomisk än en sotig panna. Dessutom minskar utsläpp av miljöfarliga ämnen om man sotar regelbundet.

Möjlighet för fastighetsägare att sota själv

Även fortsättningsvis är grundprincipen att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme att låta en fastighetsägare eller någon annan som ingår i fastighetsägarens hushåll att själv utföra sotning inom den egna fastigheten.

En förutsättning är att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2015-05-04
Kontakt

SIMAB

Kontakta SIMAB via:

Tel: 040-59 02 80
Vardagar 07.00 – 16.30

Boka om din tid eller besiktning dygnet runt på www.bokning.simab.se

E-post: skurup@simab.se

Ring din sotare direkt, mobilnummer finns på din budlapp www.simab.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.