Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll från kommunens styrelser är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan dock finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst när det gäller myndighetsutövning mot enskilda.

Protokollen blir allmänna handlingar och publicerade när de är justerade.

Vad menas med ärenden och handlingar?

När du skickar in en ansökan eller annan skrivelse till kommunen får den ett handlingsnummer (årtal.löpnummer).

Alla ansökningar om en viss typ kopplas t ex ihop till ett bidragsärende. Sedan fattas beslut om vilka som ska få bidrag och hur mycket.

Besluten är också dokument som finns bland handlingarna i ärendena.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2016-01-11
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun
Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.