Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

I ansvaret ingår bl.a. att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakter med läkare och t.ex. Lex Maria-anmälningar.

MAS har en viktig roll men ansvaret omfattar inte något primärt ansvar för enskilda vårdtagare. Däremot har hon/han skyldighet att ingripa i enskilda fall om det krävs för att garantera en god och säker vård. Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar och de lagstadgade uppgifterna är varken underställda verksamhetschefen eller någon annan i kommunen.

Post- och besöksadress:
Post: Skurups kommun, 274 80 Skurup
Besök: Kommunkontoret, Stora Torggatan 4, Skurup

Webbredaktör: Anna-Lena Fällman
Sidan senast ändrad: 2014-04-09
Kontakt
Kontaktperson:
Anna-Lena Fällman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0411-53 61 39
Mobil: 0703-14 09 77
Länkar

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.