Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Äldre man i samtal med personalen
Alve och Susanne i samtal. Foto: Susanna Kristersson

Äldre

Enligt socialtjänstlagen ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning m.m.

Kommunen tillhandahåller lägenheter i äldreboende (särskilt boende) då hjälpbehovet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet.

Hos oss får du god vård, omsorg och service efter ditt behov. Du bemöts med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet.

För att säkerställa och utveckla verksamheterna sker en systematisk och fortlöpande kvalitetsuppföljning där vårdtagare, närstående/anhöriga och medarbetare tillfrågas om sina upplevelser av verksamheten.

Skurup är Skånes mest äldrevänliga kommun

PRO Skåne har granskat 228 av landets kommuner. I Skåne erhöll Skurups kommun högsta poäng för deras arbete och insatser med att skapa goda livsvillkor för äldre. En särskild utmärkelse har därför tilldelats kommunen.

 

 

Webbredaktör: Anna Palmgren
Sidan senast ändrad: 2016-03-17
Kontakt
Kontaktperson:
Anna Palmgren

Biträdande förvaltningschef
Tel: 0411-53 62 22
Fax: 0411-53 62 29

Post- och besöksadress
Post: Skurups kommun, 274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.