Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Vit blomma med hand bakom

Handikapp, funktionsnedsättning

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du rätt att ansöka om hjälp och stöd för att klara din vardag utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under rubrikerna i vänstermenyn hittar du mer information om vilket stöd du som har funktionsnedsättning kan få.

Webbredaktör: Anna Andersson
Sidan senast ändrad: 2015-04-27
Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Tel: 0411-53 62 10

Öppettider: mån-fre kl 9.00-15.00

Besök-/leveransadress:
Fiskaregatan 5, Skurup

Postadress:
Skurups kommun, LSS
274 80 Skurup

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.