Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Handikapp, funktionsnedsättning

Vilket stöd kan du få?

I Skurups kommun ska den som vill, få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet.

Läs mer under rubrikerna i vänstermenyn vilket stöd du som har funktionsnedsättning kan få.

Webbredaktör: Bettan Timius
Sidan senast ändrad: 2014-05-22

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.