Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Djur och djurhållning

Information om fågelinfluensa

2014-11-19:

Vi har idag fått veta att Jordbruksverket beslutat höja skyddsnivån mot högpatogen fågelinfluensa (H5N8), till nivå 2 i hela Sverige.
Bakgrund till beslutet är fall av sjukdomen i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.
Sjukdomen drabbar fåglar.  Att höja skyddsnivån är en försiktighetsåtgärd. Skyddsnivå 2 innebär att man så långt det är möjligt ska hålla fjäderfä inomhus.
Länsstyrelsen har lagt ut information på hemsidan om vad beslutet innebär:

Länsstyrelsen övertog djurskyddskontrollen den 1 januari 2009

Från och med den 1 januari 2009 ansvarar Länsstyrelsen för tillsynen och efterlevnaden av djurskyddslagen. Detta medför att anmälningar gällande djur som får för lite mat, hålls i smutsiga miljöer, står bundna större delen av dygnets timmar etc. ska göras till Länsstyrelsen i Skåne. Det gäller alltså anmälningar där djuret inte har det bra. Störningar av djur såsom skällande hundar hanteras av kommunens miljöenhet. I dessa fall ska uppmärksammas att djuret inte ska misstänkas vara utsatt för lidande, om så är fallet ska man i första hand kontakta länsstyrelsen.

Exempel på frågeställningar gällande djur och djurskyddslagstiftning som nu sköts av Länsstyrelsen. Kontakt ska tas då: 

  • ett djur misstänks vara utsatt för lidande
  • man ämnar hålla sällskapsdjur i större omfattning eller ha yrkesmässig verksamhet med djur 

Akuta djurplågeriärenden anmäls till polisen precis som tidigare.

Den 1 januari 2012 ändras reglerna för införsel av katter och hundar till Sverige

Information om detta hittar du i högerspalten på Jordbruksverkets hemsida.
Det går också bra att läsa, skriva ut eller kostnadsfritt beställa broschyr eller affisch.

Webbredaktör: Sophie Hedenskog
Sidan senast ändrad: 2016-03-07
Kontakt

Länsstyrelsen i Skåne län
Tel: växel 044-25 20 00
E-post: lansstyrelsen@m.lst.se


In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.