Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Personintyg för intjänade pensionsförmåner i annat land utfärdas numera av Notarius Publicus

Det blir allt vanligare att privatpersoner kontaktar kommunen för intyg om att personerna ifråga är i livet. Dessa intyg avser personer som tjänat in pensionsförmåner i annat land, och där intyg krävs för att pensionen ska utbetalas.

Sådant intyg utfärdades tidigare av Försäkringskassan. Numera hänvisas istället den enskilde till Notarius Publicus för underskrift av intyg.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2014-12-19
Kontakt

Notarius Publicus för Skurups kommun finns hos:
Björnunger advokatbyrå
Kristianstadsvägen 2 i Ystad
Tel: 0411-107 73, 55 50 53


In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.