Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasieutbildningen ger dig behörighet till eftergymnasiala studier t ex högskolestudier och utbildning vid Yrkeshögskola.

På gymnasienivå kan du komplettera dina tidigare betyg från gymnasiet och tilläggskomplettera dina gymnasiebetyg.

Undervisningen på vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som är folkbokförd i Skurups kommun.

Läromedelskostnader står du för själv när du studerar på gymnasienivå.

Webbredaktör: Maria Lövgren
Sidan senast ändrad: 2014-05-23
Kontakt
Kontaktperson:
Maria Asklund

Maria Asklund
Studie- och utvecklingsledare
Tel: 0411-53 63 42

Telefontid:
Mån, Fre: 9-10
Tis: 15-16.30
Tors: 12.30-13.30


Caroline Månsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0738-56 03 54

Vårt kursutbud

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.