Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Såhär upplever medborgarna handläggningen av bygglov och enskilt avlopp

Nedanstående rapport är en jämförelse av kommunens bygglovshantering samt handläggningstid för enskilda avlopp ur ett medborgarperspektiv.
Deltagande kommuner är Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Nätverket Ystad –Österlen regionen är ett nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter.

Rapporten består av sex delar:
1. Handläggningstid för ett bygglov
2. Antal överklagade beslut som ändrats i högre instans
3. Handläggningstid för ett enskilt avlopp
4. Information till allmänheten
- Hemsida
- Skriftligt material
5. Tid och kostnader
6. Brukarenkät
Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2012-03-05

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.