Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Regler för sekretess

Är den allmänna handlingen offentlig eller hemlig?

Hemligstämpel

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, d.v.s. hemlig. Sekretesslagen ligger till grund för om en handling ska betraktas som hemlig eller ej.

I lagen kan man hitta de olika kriterierna för att hemligstämpla allmänna handlingar. Det kan gälla t.ex. intresset att förebygga eller ingripa vid brott, det allmännas ekonomiska intresse eller skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2016-04-08
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun

Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00

Länkar

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.