Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Foto: Gun Andersson

Klimat och miljö

Klimatarbete i Skurups kommun genom klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategin och energiplanen har nu blivit antagen av kommunfullmäktige. Se länk till höger.

Syftet med strategin är att minska kommunens utsläpp av växthusgaser, minska användandet av fossila bränslen, att andelen el- och värmeproduktion baserade på förnybara energikällor ska öka, minska energianvändning och att energieffektiviseringen ska öka.

Klimatstrategin och energiplanen innehåller en handlingsplan med åtgärdspaket som på sikt ska minska kommunens klimatpåverkan.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Lena Johansson.

Klimatstrategi och energiplan 2015-2018
Webbredaktör: Lena Johansson
Sidan senast ändrad: 2015-12-02
Kontakt
Kontaktperson:
Lena Johansson
Miljöstrateg
Tel: 0411-53 60 33

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.