Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd

­Tel 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringa alfanummer? |Besök: St Torgg. 4 Karta »

Post: 274 80 Skurup­­ | Öppet: mån-fre 8-16.30 | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Kvalitetsgarantier

Kvaliteten på kommunens tjänster och service ska vara tillfredsställande för dig som kommuninvånare.

Kvalitet är att utifrån befintliga resurser tillgodose behov och infria förväntningar.

I Skurups kommuns kvalitetsgarantier är utgångspunkten att kommunen alltid följer befintlig lagstiftning. Att vi ska följa lagen är inget som skrivs i garantierna, eftersom det är en självklarhet. Därmed är innehållet i kvalitetsgarantierna högre ställda kriterier än den lagstiftning som tillämpas.

I länkarna i högerspalten hittar du kommunens kvalitetsgarantier.

Webbredaktör: Marie Palmkvist
Sidan senast ändrad: 2014-03-11

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.