Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har synpunkter, frågor eller klagomål när det gäller:
  • hälso- och sjukvården (inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva m.fl.)
  • vården inom kommunerna enligt avtal
  • folktandvården

Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått, tala med personalen eller verksamhetschefen där du behandlas/vårdas. Tycker du att det känns svårt att diskutera direkt med personalen, vänd dig till Patientnämnden.

Vill du skriva är adressen:
Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

E-postadress är: patientnamnden.kansli@skane.se

Ringer gör du till Patientnämndens kansli på tel: 
0770-11 00 10 Kristianstad och Lund

Fax: Patientnämndens kansli i Kristianstad 044-309 32 34 eller i
Lund 046-14 08 81 

Gå gärna in på Region Skånes hemsida för att få ytterligare information om Patientnämnden Skåne

Webbredaktör: Anna-Lena Fällman
Sidan senast ändrad: 2015-10-29
Kontakt
Kontaktperson:
Anna-Lena Fällman

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0411-53 61 39
 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.