Aktuellt - arkiv

Söktext
2017-01-20 [Bygga, bo & miljö]

VA-projekt i Abbekås

Under våren 2017 arbetar vi på att ansluta 80 fastigheter i Abbekås till det kommunala avloppet. Då passar vi också på att lägga nya vattenledningar. Vatten- och avloppsprojektet är en del i den kommunala VA-utbyggnadsplanen.

2017-01-20 [Bygga, bo & miljö]

Folkhälsa

Hälsa berör individen medan folkhälsa är hälsan och förutsättningarna till hälsa för hela befolkningen. Det finns ett flertal faktorer som påverkar hälsan, dessa kallas för hälsans sociala determinanter och folkhälsa handlar både om livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

Folkhälsan påverkas bland annat av hur tillgänglighetsanpassat samhällslivet är, skolans utjämnande effekt samt människors socioekonomiska grupptillhörighet, sociala delaktighet och inflytande i samhället, sömnvanor, arbetsmiljö, stillasittande, upplevda trygghet, alkohol-, tobaks- och drogvanor samt förmåga att hantera stress.

Folkhälsa tar hänsyn till befolkningens nivå av hälsa och hur hälsan är fördelad i samhället. Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Detta mål med tillhörande elva målområden är en kompassriktning för det kommunala folkhälsoarbetet.

2017-01-20 [Omsorg & stöd]

Stöd till anhöriga

Vårdar eller stödjer du någon som står dig nära? För att underlätta för dig erbjuder Skurups kommun stöd och samverkan.
2017-01-19 [Kommun & demokrati]

Press- och informationsmaterial

Här i Skurups kommuns pressrum finns material som riktar sig till dig som arbetar inom press/media.
2017-01-19 [Utbildning & barn]

Gymnasieskola

Skurups kommun har en egen gymnasieskola, Nils Holgerssongymnasiet, som ligger i utkanten av Skurup, på landet men ändå nära till centrum.

2017-01-19 [Kommun & demokrati]

Kommunfullmäktiges kallelser

Kommunfullmäktige i Skurups kommun kallas att sammanträda på Nils Holgerssongymnasiet, aulan, i Skurup måndagen den 30 januari kl. 18.00. Mötet är öppet för allmänheten.
2017-01-18 [Utbildning & barn]

Aktuellt

2017-01-18 [Kommun & demokrati]

Skol- och utbildningsberedningens kallelser

Kallelser
2017-01-17 [Uppleva & göra]

Aktuellt

Föreningar
2017-01-16 [Utbildning & barn]

Förskoleklass - en frivillig skolform för sexåringar

I förskoleklassen möter barnen det de känner igen från förskolan och sådant som är nytt från grundskolan. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står, liksom i förskolan, i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen. Tanken med förskoleklassen är att det ska vara en bro mellan förskola och grundskola.
Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?