Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Vad innebär valfrihetssystem inom hemtjänsten?

Syftet med valfrihetssytem är att införa privata alternativ inom hemtjänsten är att genom konkurrens höja kvaliteten för dig.

Skurups kommun har beslutat att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Skurups kommun väljer att börja med hemtjänstens serviceinsatser. Det innebär att du som har biståndsbedömda insatser i form av städ, tvätt och inköp kommer att ha möjlighet att välja vilken leverantör som ska utföra dina insatser. Kommunstyrelsen i Skurups kommun har ställt krav som leverantörerna måste uppfylla för att bli godkända i valfrihetssystem inom hemtjänst.

Val av leverantör
Du har en möjlighet men ingen skyldighet att välja eller byta leverantör. De godkända leverantörerna i högerspalten. Du kan även få informationsmaterial och uppgifterna från din biståndshandläggare. I samband med biståndsbeslut om hemtjänst kommer biståndshandläggarna opartiskt att informera dig om vilka leverantörer som är valbara. Kommunens biståndshandläggare får inte göra valet åt dig.

Leverantörerna är inte valbara om de nått det totala antalet timmar som de kan leverera. Det kan även bero på att de inte har hela kommunen som arbetsområde utan verkar inom ett särskilt geografiskt område.

Ditt val av leverantör påverkar inte omfattningen på de insatser du blivit beviljad enligt biståndsbeslutet.

Hur väljer jag?
Du som har biståndsbedömda insatser väljer leverantör genom att använda blanketten ”val av leverantör av serviceinsatser i Skurups kommun”. Blanketten finns tillgänglig i högerspalten. Du kan även få blanketten av din biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren skickar en beställning till den leverantör som du har valt.

Leverantören kontaktar dig så ni tillsammans bli överens om när insatserna ska starta och hur de ska utföras.

Om jag inte gör något val?
Om du inte aktivt väljer leverantör erbjuder vi dig kommunens hemtjänst.

Om jag vill byta leverantör?
En av grundpelarna i valfrihetssystemet är att du har möjlighet att byta leverantör. Du använder blanketten ”val av leverantör av serviceinsatser i Skurups kommun” och markerar ”omval”.

Avgift för hemtjänst
Din avgift för de biståndsbedömda insatserna på verkas inte av ditt val. Oavsett vilken leverantör du väljer betalar du din hemtjänstavgift till Skurups kommun.

Tilläggstjänster
Det finns leverantörer som erbjuder tilläggstjänster t ex. trädgårdsarbete, snöröjning, storstädning, vind-/källarröjning, tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänster är en överenskommelse mellan dig och leverantören. För dessa tjänster betalar du direkt till leverantören. Vilka tilläggstjänster som leverantörer erbjuder framgår av leverantörens informationsmaterial.

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2015-04-07

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.