Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Information till dig som leverantör

Skurups kommun har beslutat att avbryta valfrihetssystem enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.

Valfrihetssystem inom hemtjänstens serviceinsatser som omfattar städ, tvätt och inköp avslutas den 30 april 2016.

Syftet med valfrihetssystem är att genom kvalitetsbaserad konkurrens ge kunden större inflytande genom möjligheten att välja vilken leverantör som ska utföra de biståndsbedömda serviceinsatserna.

I förfrågningsunderlaget finner du information om hur valfrihetssystemet är utformat i Skurups kommun och vilka krav som ställs för att bli godkänd som leverantör.

Skurup
Skurup från ovan. Foto: Nils-Eric Magnusson.
Rydsgård
Rydsgård från ovan. Foto: Nils-Eric Magnusson.
Skivarp
Skivarp från ovan. Foto: Nils-Eric Magnusson.
Abbekås
Abbekås från ovan. Foto: Nils-Eric Magnusson.
Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2016-03-17
Kontakt
Kontaktpersoner:
Linnea Nilsson
Anna Palmgren
Linnéa Nilsson, utredare
Telefon: 0411 -53 60 00
Mobil: 0738-56 05 05


Anna Palmgren, bitr förvaltningschef
Telefon: 0411-53 62 22
Mobil: 0705-51 63 20

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.