Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Valfrihetssystem

Skurups kommun har beslutat att avbryta valfrihetssystem enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.

Valfrihetssystem inom hemtjänstens serviceinsatser som omfattar städ, tvätt och inköp avslutas den 30 april 2016.

Lag om valfrihetssystem, LOV (2008:962) infördes den 1 januari 2009.
LOV innehåller regler för vad som gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamheter och överlåta till den enskilde att välja leverantörer av stöd, vård- och omsorgsinsatser.
Vid upphandlingar enligt LOV är ersättningen fastställd på förhand och leverantörerna konkurrerar med kvalitet.
Den enskilde får möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. För de personer som inte kan välja ska det finnas ett ickevalsalternativ.

De kommuner och landsting som vill använda LOV måste annonsera löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem (www.valfrihetswebben.se) som administreras av Kammarkollegiet.

LOV tar inte bort det myndighetsansvar som reglerats enligt andra lagar som kommunallagen, socialtjänstlagen m fl.

 

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2016-02-23
Kontakt
Kontaktpersoner:
Linnea Nilsson
Anna Palmgren

Linnéa Nilsson, utredare
Tel: 0411 -53 60 00
Mobil: 0738-56 05 05


Anna Palmgren,
bitr förvaltningschef
Tel: 0411-53 62 22
Mobil: 0705-51 63 20

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.