Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Vindkraftverk

Energi och värme

Energin är en nyckelfråga för en hållbar utveckling.

All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Den svenska energipolitikens mål är att skapa villkor för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Energianvändning är störst inom industrisektorn, som står för 40 procent av landets energianvändning. De övriga sektorerna hushåll, transporter och service står för cirka 20 procent vardera (text miljöportalen).

Du har möjlighet att få energi- och klimatrådgivning och du bor i Skurups kommun. Se länk i högerspalten.

Webbredaktör: Roland Hansson
Sidan senast ändrad: 2016-03-17
Kontakt
Kontaktperson:
Lena Johansson

miljöstrateg
tel 0411-53 60 33

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.