Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Avfallshantering

Förslag till ny Renhållningsordning, 2016-2020

Ett förslag till ny Renhållningsordning har tagits fram och är nu ute för samråd med alla som är berörda av den. Syftet med den nya Renhållningsordningen är att sätta nya mål för kommunens avfallsarbete under perioden 2016-2020 och revidera avfallsföreskrifterna.

Förslaget finns under perioden 30 september – 30 oktober tillgängligt i kommunhuset, Stora Torggatan 4, på biblioteket i Skurup samt på hemsidan: www.skurup.se/avfall

Eventuella synpunkter på förslaget ska senast den 1 november 2015 ha inkommit som mail till anette.karlsson@skurup.se eller med post till Skurups kommun, Serviceförvaltningen, 274 80 Skurup.  Observera att synpunkter måste vara skriftliga. Mer information finner du i länkarna nedan:

Entreprenörer avfallshantering

Rest-, mat-, latrin- och trädgårdsavfall: Sita

Hämtning av trädgårdsavfall startar vecka 9 och under veckorna 25-34 hämtas matavfall och restavfall en gång per vecka. Läs mer information på SITAs hemsida.

Tel: 0411-53 69 70
E-post: malmo@sita.se

Enskilt avlopp, fettavskiljare: Ragnsells AB

Tel: 0411-454 50
E-post: kundcenter.malmo@ragnsells.se
Återvinningscentralen i Skurup: Sysav
Tel: 040-635 18 00
E-post: kundtjänst@sysav.se
Hemsida:www.sysav.se

Återvinningsstationer i Skurups kommun: FTIAB Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB

Tel: 0200-88 03 11
E-post:receptionen@ftiab.se
Hemsida:www.ftiab.se

 

Webbredaktör: Mattias Gunnarsson
Sidan senast ändrad: 2016-01-21
Kontakt

Kundtjänstärenden besvaras av respektive entreprenör.


Kontaktperson:
Mattias Gunnarsson

Bitr förvaltningschef Serviceförvaltningen
Tel: 0411-53 61 29

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.