Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Elevenkät

Elevenkät genomförs en gång per år under sen vår. Syftet är att få fram ett systematiskt faktaunderlag för ett fortlöpande arbete med förbättringar av verksamheten. Elevenkäten genomförs av elever i åk 3, åk 5 och åk 8.

 

Kreativitet Rutgerskolan
Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2015-06-09
Kontakt
Kontaktperson:
Agneta Fränngård
Utredningssekreterare
Tel: 0411-53 62 25,
0708-42 72 82

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.