Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Svaneholms slott
Svaneholms slott. Foto: Iréne Steinnagel

Natur och parker

Skurups kommun tillhör Sveriges sydligaste kommuner med milslånga stränder mot Östersjön.
Från sydkusten upp över slätten till backlandskapet i norr finns överraskande många insprängda natur- och grönområden.
Strandhedar, våtmarker, alsumpskogar, frodiga bokskogar, ängs- och betesmarker, sjöar och vattendrag, men också parker och andra rekreationsområden, som inbjuder till picknick, promenader, lek och spel.

Parker i Skurups kommun

Skurups Stadspark

Skurups Stadspark anlades 1927, i huvudsak enligt danskt trädgårdskoncept. Här finns rhododendron och gamla vackra träd, bland annat blodbokar, rödblommig kastanj, platan, lundalm, hibaträd och enar m.m. Det finns även en lekpark och en tennisbana i parken.

Prästajorden

I sydöstra Skurup ligger ett relativt stort och öppet grönområde. I området ligger en mindre sjö, Prästamossen, med ett rikt fågelliv. Området kantas av stora vackra träd, bland annat olika typer av pil. Runt sjön finns en 1, 2 kilometer lång belyst och asfalterad slinga (gång- och cykelväg).

Bräknehus

Parkliknande skogsparti norr om Skurup, främst intressant som småfågelbiotop och närrekreationsområde.

Zimmermans backe (Naturreservat)

Naturreservat på ca 3 ha. Den är till största delen uppbyggd av snedställda skikt av morän omväxlande med grus och lera. Backen är tolkad som en ändmorän, hopskjuten av en is från sydöst. Toppen ligger på 82 m över havet, och backen används vintertid som slalombacke. Backen har blivit en symbol för Skurup med den tyska lönn som växer där på toppen.

Webbredaktör: Lena Johansson
Sidan senast ändrad: 2015-03-18
Kontakt
Kontaktpersoner:
Lena Johansson
Herman Cassé

Lena Johansson
Miljöstrateg
0411-53 60 33

Herman Cassee
Bitr chef park- och grönyteteknik
Tel: 0703-40 70 67

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.