Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Beredningar

Beredning betyder att ett förslag ska förberedas för beslut. Det finns fem fasta beredningar inom kommunfullmäktige och motioner/förslag fördelas till beredningarna beroende på vad förslaget handlar om.

Kommunens beredningar

Kultur- och fritidsberedningen, kommunutvecklingsberedningen, samhällsbyggandsberedningen, skol- och utbildningsberedningen och Individ- och omsorgsberedningen. Länk till respektive beredning hittar du i högerspalten.

Tillfälliga fullmäktigeberedningar

Kommunfullmäktige får tillkalla en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för visst ärende. Kommunfullmäktige beslutar för varje sådant tillfälle om antalet ledamöter, ersättare och mandatperiod.

Möten

Beredningarnas sammanträden är öppna för allmänheten, d.v.s. det går bra att besöka mötena.

Kallelser och dagordning

Kallelser och dagordning (vad som kommer att diskuteras och fattas beslut om) finns tillgängliga ca en vecka före varje möte på:

  • Information Skurup i Kommunhuset, St Torggatan 4, Skurup.
  • Biblioteken, Kyrkogatan 31 (huvudbibliotek), Skurup.
  • Kommunens webbplats www.skurup.se/kallelser.
Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2016-03-16
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun
Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.