Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Hjälpmedel

­

Blomsterfyllda händer

­­­­­

­Låna hjälpmedel

För dig som behöver hjälpmedel för att förflytta dig eller på andra sätt klara din dagliga livsföring finns möjlighet att låna sådana av kommunen. Det är arbetsterapeut eller fysioterapeut som utifrån medicinsk behovsbedömning provar ut och förskriver de hjälpmedel du behöver. De lär dig även hur du ska använda hjälpmedlen.

Hjälpmedlen får du låna så länge du har behov av dem. Du måste vara folkbokförd och bosatt i kommunen för att få låna hjälpmedel. Om du önskar hjälpmedel, kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut i ditt område.

Lämna tillbaka hjälpmedel

När du ska återlämna hjälpmedel som du lånat av Skurups kommun gör du detta på:
Lillgården första våningen
Lillgatan 1, Skurup
onsdagar kl. 13.00 – 14.00

Behöver du återlämna hjälpmedel vid en annan tidpunkt gör du detta enligt överenskommelse. Ring 0411-53 61 58.

Tiden gäller även för dig som fått hjälpmedel ordinerade/rekommenderade av arbetsterapeut eller fysioterapeut på vårdcentralen och som ska hämta dessa hjälpmedel.

B.R.O. = Bemötande, Rehabilitering, Omvårdnad

Webbredaktör: Rickard Flodfält
Sidan senast ändrad: 2016-04-13
Kontakt

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Tel: 0411-53 61 58
Telefontid: helgfri måndag - fredag kl 08.00-09.00.
Övrig tid telefonsvarare.


Kontaktpersoner:
Rickard Flodfält
Birgitta Hansson

Rickard Flodfält
Hemsjukvårdschef
Tel: 0411-53 63 87
Mobil: 0738-56 06 53

Birgitta Hansson
Biträdande hemsjukvårdschef 
Tel: 0411-53 63 80
Mobil: 0703-17 27 95

Postadress: B.R.O.-verksamheten, Skurups kommun, 274 80 Skurup
Besök-/leveransadress: Lillgatan 1 B, 274 35 Skurup. Lillgårdens flygel 2:a våningen.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.