Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Fritidshem

Alla barn från förskoleklass till och med åk 6 har möjlighet vid behov att få en plats på fritidshem. Den innefattar morgon- och eftermiddagsomsorg. Skolbarnsomsorgen, som leds av pedagoger med behörig högskoleutbildning, är en viktig verksamhet som har stor betydelse för barns utveckling. Det är i hög grad på "fritids" som barnen får förebilder, lär sig samspela och grundlägger värderingar

Fritidshemmens lokaler

Alla fritidshem finns i skolans lokaler. Fritidshem och skola samverkar för att barnen ska uppleva sin dag som en helhet. Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.


Avgifter

Maxtaxa tillämpas i förskola och fritidshem i Skurups kommun.
För mer information är du välkommen att höra av dig till din rektor eller skolans administratör.

Utelek på Mölleskolan
Utelek på Mölleskolan
Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2016-02-22
Kontakt
Kontaktperson:
Agneta Fränngård

Utredningssekreterare
Tel: 0411-53 62 25

Ann-Louise Thell
Administratör barnomsorg

Frågor kring avgifter och placeringar
Tel: 0411-53 60 39
Fax: 0411-53 62 29

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.