Nils Holgersstatyn natt

Föräldraenkät

Information till dig som är förälder!

Dags för årets föräldraenkät

Gäller ALLA föräldrar med barn i förskola, förskoleklass, fritidshem samt barn i åk 1-åk 9!

Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som förälder att vara delaktig och kunna påverka och förbättra verksamheterna i Skurups kommun.

Svara därför på föräldraenkäten som i år genomförs under v 9 och v 10 det vill säga fr.o.m. den 29 februari t.o.m. 21 mars.

Under samma period genomförs elevenkäten, det vill säga frågor som eleverna själva besvarar under skoltid. 

Varför genomför vi enkätundersökningar?
Enkäterna är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Syftet är att vi vill veta om våra verksamheter tillfredsställer ditt/dina och ditt barns behov, det vill säga har rätt kvalitet. Eftersom behoven ständigt förändras måste verksamheten hela tiden utvecklas och förbättras med målgruppen - ditt barn och dig - i fokus.

Resultatet, samlat för kommunen, kommer att publiceras senast den 1 juli på Skurups webbsida under Utbildning & barn/Kvalitet och resultat.
Resultatet för respektive förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem kommer att redovisas under enheternas respektive rubriker.

Hur går det till?
Rektor/förskolechef kommer att informera dig om enkätgenomförandet.
I den informationen finns en länk för att komma åt enkäten som även kommer att publiceras på Skurups webb under Utbildning & barn. De rektorer/förskolechefer som har e-postadresser till föräldrarna kan även välja att skicka informationen via mail.

Vid frågor angående enkäterna kontakta:
Agneta Fränngård eller eller Göran Karlsson.

Tack för din medverkan! 

Aleksandra Rodenkrans Hagström
Förvaltningschef
Skol- och utbildningsförvaltningen

Sidansvarig: Agneta Fränngård
Sidan uppdaterad 2016-04-25

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?