Nils Holgersstatyn natt

Föräldraenkät

Information till dig som är förälder!
Resultaten för ditt barns förskola, grundskola och fritidshem ligger på respektive enhets webbsida! Elevenkätresultaten 2016 hittar ni i vänstermenyn under 'Elevenkät'.

Resultaten från 2016 års föräldraenkät nu publicerade

Vilka förändringar har gjorts i årets enkäter?
Förskola

•         Smärre förändringar innehåll

•         Svarsalternativ ändrats

•         Fler ’Vet ej’ svar

•         Delvis nya rubriker

•         Ingress-hänvisning Lpfö98/10

           Referensgrupp föräldrar Fasanen, remissinstans förskolechefer, 
           Lilla Kuben, I Ur och Skur

Grundskola

•         Förändrat innehåll - genomgående

•         Svarsalternativ ändrats

•         Delat elevenkäten; Elev yngre/äldre

•         Nya rubriker

•         Nya frågor Modersmålsundervisning

•         Nya frågor Särskilt stöd

•         Ersatt frågor om mobbing -> Förhindra kränkningar

"Referensgrupp” föräldrasynpunkter Hallenborgsskolan, remissinstans rektorer, biträdande förvaltningschef

Fritidshem, nu sammankopplad med grundskoleenkäten

•         Övrigt-se Grundskola!

 

Varför genomför vi enkätundersökningar?
Enkäterna är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Syftet är att vi vill veta om våra verksamheter tillfredsställer ditt/dina och ditt barns behov, det vill säga har rätt kvalitet. Eftersom behoven ständigt förändras måste verksamheten hela tiden utvecklas och förbättras med målgruppen - ditt barn och dig - i fokus.

Resultatet, samlat för kommunen, kommer att publiceras senast den 1 juli på Skurups webbsida under Utbildning & barn/Kvalitet och resultat.
Resultatet för respektive förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem kommer att redovisas under enheternas respektive rubriker.

 

Sidansvarig: Agneta Fränngård
Sidan uppdaterad 2017-01-13

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?