Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Föräldraenkät

Information till dig som är förälder!

Varför och när?

Föräldraenkät genomförs en gång per år under sen vår. Syftet är att få fram ett systematiskt faktaunderlag för ett fortlöpande arbete med förbättringar av verksamheten.

Föräldraenkäten erbjuds alla föräldrar som har barn i barnsomsorg, skolbarnsomsorg och skolans åk 3, 5 och 8 i Skurups kommun.

Hur går det till?

Rektor/förskolechef kommer att informera dig om enkätgenomförandet. I den informationen finns även en länk och ett lösenord för att komma åt enkäten. De rektorer/förskolechefer som har e-postadresser till föräldrarna kan även välja att skicka informationen via mail.

Tidsplan för våren 2015

Elev- och föräldraenkäten är planerad att genomföras mellan vecka 11 och vecka 13. Sen i fjol är det endast föräldrar till barn i skolans åk 3, 5 och 8 som ombedes besvara enkäten. Alla föräldrar med barn i förskolan och fritidshem besvarar som vanligt enkäterna.

Under samma period genomförs elevenkäten, det vill säga frågor som eleverna själva besvarar under skoltid.

 

Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2015-06-08
Kontakt
Kontaktpersoner:
Agneta Fränngård
Göran Karlsson

Agneta Fränngård
Utredningssekreterare
Tel: 0411-53 62 25,
0708-42 72 82

Göran Karlsson
Kvalitetskoordinator
Tel: 0738-56 05 52

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.