Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Livsmedelsaffär på Nils Holgersson företagspark
Nils Holgersson företagspark växer fram, foto: Jennie Luthander

Mark och lokaler

Allmän information

Vi erbjuder industrimark med perfekt läge. Det finns god tillgång på arbetskraft och kommunen fortsätter att bygga flera attraktiva bostadsområden för olika målgrupper.

Genom Öresundsbron och de goda järnvägs- och vägförbindelserna kan Skurup betraktas som en kranskommun till Malmö. Skurup har därmed en central plats i Öresundsregionen – en av Europas mest expansiva marknader.

Köpenhamn nås på en timme med direkttåg eller bil. Närheten till hamnarna i Trelleborg och Ystad samt Sturups internationella flygplats förstärker den positiva bilden av Skurup som en attraktiv etablerings- eller bostadsort.

Vårt fördelaktiga läge i Öresundsregionen, vår höga servicenivå och vår låga kommunalskatt ger ditt företag bästa möjliga förutsättningar för en lyckad etablering i Skurup!

Industrimark

Nils Holgersson företagspark, Skurup
Ledig massbalanserad råmark finns bl a inom Nils Holgersson handelsplats som är belägen precis vid E65. Enligt gällande detaljplan är området huvudsakligen planerat för handel.

Inom 3 mils radie från Nils Holgersson handelsplats bor närmare 40 000 konsumenter. För varje ytterligare mils radie dubblas siffran upp till 6 mil, som innefattar 260 000 konsumenter. Är du intresserad av mark vis handelsplatsen, kontakta TAM retail, tel 0705 94 96 24.

Västra Skurup
Kommunen arbetar med att ta fram mer industrimark. Om allt går som planerat så kommer vi att kunna erbjuda mellan 60-70000 m2 industrimark under hösten 2016 längs med Yttre Ringvägen (väg 714).

Andra tätorter i kommunen
I övriga tätorter finns ledig industrimark i Skivarp och i Rydsgård, norr om E65. Priset för råmark uppgår till 45 kronor per m2.

Är du intresserad av lokaler i Skurups kommun?

Vi förmedlar gärna kontakt med fastighetsägare som har lediga lokaler.
Välkommen att höra av dig till Henrik Lundblad tel 0411-53 64 16, naringsliv@skurup.se

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2015-12-02
Kontakt
Kontaktperson:
Henrik Lundblad

Näringslivsstrateg
Tel: 0411-53 64 16

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.