Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Livsmedelsaffär på Nils Holgersson företagspark
Nils Holgersson företagspark växer fram, foto: Jennie Luthander

Mark och lokaler

Allmän information

Vi erbjuder industrimark med perfekt läge till mellan 45-92 kr/kvm. Det finns god tillgång på arbetskraft och kommunen fortsätter att bygga flera attraktiva bostadsområden för olika målgrupper.

Genom Öresundsbron och de goda järnvägs- och vägförbindelserna kan Skurup betraktas som en kranskommun till Malmö. Skurup har därmed en central plats i Öresundsregionen – en av Europas mest expansiva marknader.

Köpenhamn nås på en timme med direkttåg eller bil. Närheten till hamnarna i Trelleborg och Ystad samt Sturups internationella flygplats förstärker den positiva bilden av Skurup som en attraktiv etablerings- eller bostadsort.

Vårt fördelaktiga läge i Öresundsregionen, vår höga servicenivå och vår låga kommunalskatt ger ditt företag bästa möjliga förutsättningar för en lyckad etablering i Skurup!

Industrimark

Nils Holgersson företagspark, Skurup
Ledig industrimark finns bl a inom Nils Holgersson företagspark som är belägen precis vid E65. Priset uppgår till 92 kronor per m2, för massbalanserad råmark. Enligt gällande detaljplan är området huvudsakligen planerat för handel.

Inom 3 mils radie från Nils Holgersson företagspark bor närmare 40 000 konsumenter. För varje ytterligare mils radie dubblas siffran upp till 6 mil, som innefattar 260 000 konsumenter.

Västra Skurup
Ledig industrimark finns också vid västra industriområdet, där markpriset för råmark uppgår till 45 kronor per m2.

Andra tätorter i kommunen
I övriga tätorter finns ledig industrimark i Skivarp och i Rydsgård, norr om E65. Priset för råmark uppgår till 45 kronor per m2.

Är du intresserad av lokaler i Skurups kommun?

Vi förmedlar gärna kontakt med fastighetsägare som har lediga lokaler.
Välkommen att höra av dig till Cathrin Jung tel 0411-53 60 57, naringsliv@skurup.se

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2014-03-21
Kontakt
Kontaktperson:
Cathrin Jung

Företagslots
Tel: 0411-53 60 57

Lediga lokaler

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.