Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Livsmedelsaffär på Nils Holgersson företagspark
Nils Holgersson företagspark växer fram, foto: Jennie Luthander

Mark och lokaler

Allmän information

Vi erbjuder industrimark med perfekt läge till mellan 45-92 kr/kvm. Det finns god tillgång på arbetskraft och kommunen fortsätter att bygga flera attraktiva bostadsområden för olika målgrupper.

Genom Öresundsbron och de goda järnvägs- och vägförbindelserna kan Skurup betraktas som en kranskommun till Malmö. Skurup har därmed en central plats i Öresundsregionen – en av Europas mest expansiva marknader.

Köpenhamn nås på en timme med direkttåg eller bil. Närheten till hamnarna i Trelleborg och Ystad samt Sturups internationella flygplats förstärker den positiva bilden av Skurup som en attraktiv etablerings- eller bostadsort.

Vårt fördelaktiga läge i Öresundsregionen, vår höga servicenivå och vår låga kommunalskatt ger ditt företag bästa möjliga förutsättningar för en lyckad etablering i Skurup!

Industrimark

Nils Holgersson företagspark, Skurup
Ledig industrimark finns bl a inom Nils Holgersson företagspark som är belägen precis vid E65. Priset uppgår till 92 kronor per m2, för massbalanserad råmark. Enligt gällande detaljplan är området huvudsakligen planerat för handel.

Inom 3 mils radie från Nils Holgersson företagspark bor närmare 40 000 konsumenter. För varje ytterligare mils radie dubblas siffran upp till 6 mil, som innefattar 260 000 konsumenter.

Västra Skurup
Ledig industrimark finns också vid västra industriområdet, där markpriset för råmark uppgår till 45 kronor per m2. Serviceförvaltningen har fått det politiska uppdraget att ta fram mer industrimark. Om allt går som planerat så kommer vi att kunna erbjuda mellan 60-70000 m2 byggklar industrimark under våren 2016 längs med Yttre Ringvägen (väg 714).

Andra tätorter i kommunen
I övriga tätorter finns ledig industrimark i Skivarp och i Rydsgård, norr om E65. Priset för råmark uppgår till 45 kronor per m2.

Är du intresserad av lokaler i Skurups kommun?

Vi förmedlar gärna kontakt med fastighetsägare som har lediga lokaler.
Välkommen att höra av dig till Henrik Lundblad tel 0411-53 64 16, naringsliv@skurup.se

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2015-11-09
Kontakt
Kontaktperson:
Henrik Lundblad

Näringslivsstrateg
Tel: 0411-53 64 16

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.