Stöd till anhöriga

Vårdar eller stödjer du någon som står dig nära? För att underlätta för dig erbjuder Skurups kommun stöd och samverkan.
Hanna Åkerlund Larsson och Gunnel Kapusta anhörigsamordnare
Hanna Åkerlund Larsson och Gunnel Kapusta

Anhöriga

Anhöriga svarar för en stor del av det stöd som långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. (I denna text använder vi ordet anhörig om den som ger vård och stöd, oavsett släktskap, samt ordet närstående om den som tar emot vård och stöd.) Den som är anhörig har ofta en stark vilja att ställa upp och hjälpa. Samtidigt finns ett behov av egen tid.

Målet

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet. Skurups kommuns anhörigstöd erbjuder olika stödformer i samverkan med andra kommunala verksamheter, hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer.

Detta ingår i Skurups kommuns anhörigstöd

Enskilda samtal
Vi träffar anhöriga för samtal på vårt kontor på Flintebrogatan 2 i Skurup. Vi gör också hembesök.

Anhöriggrupper
Att få dela med sig av sina kunskaper, känslor och erfarenheter är värdefullt för många som hjälper närstående. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. Vill du vara med i en anhöriggrupp? Hör av dig till anhörigsamordnarna. Vi startar grupper efter hand som vi får in tillräckligt antal intresserade.

Anhörigcaféer
Anhörigstödet ordnar caféer för både anhöriga och närstående. Varje vår och höst görs ett program med ett café varannan vecka. Caféet bjuder på olika aktiviteter med anknytning till natur och kultur och är anpassat till personer med funktionsnedsättning. 

Anhörignätverk
Du är välkommen att anmäla dig till Skurups kommuns anhörignätverk. Då får du information om vår verksamhet skickad till dig med post eller mail. Se information under länkar.

Anhörigbidrag
Detta är ett ekonomiskt bidrag som kan utgå till den som vårdar någon i hemmet. Läs mera om anhörigbidrag under länkar.

Anhörigombud
Anhörigombud finns i personalgrupperna i hemtjänsten, i funktionshinderverksamheten och på kommunens särskilda boenden.

Avlösning i hemmet
Insatser från hemtjänsten gör det möjligt för anhöriga att under en viss del av dygnet få avlösning. Detta gäller närstående som inte kan lämnas ensamma. Upp till 10 timmar i månaden är kostnadsfritt. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Korttidsboende
Detta är ett tillfälligt boende som kan sökas när du som är anhörig behöver avlösning i omvårdnadsarbetet. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Dagverksamhet
Gläntan är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten är öppen helgfri måndag till fredag och finns på Bruksgården i Rydsgård. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Vad säger lagen?
Den 1 juli 2009 infördes en ändring i Socialtjänstlagen 5 kap 10 § där det nu står att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Sidansvarig: Gunnel Kapusta
Sidan uppdaterad 2016-06-27

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?