Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Nybyggnads- & primärkartor

Nybyggnadskartor

Vid nybyggnad inom detaljplanerat område (tätort) krävs oftast en detaljerad nybyggnadskarta vid bygglovsansökan. Nybyggnadskartan innehåller till skillnad från situationsplanen även information om befintligt VA och gällande planbestämmelser, beskrivna i aktuell detaljplan.

Priser nybyggnadskartor

  • En nybyggnadskarta kostar 5 280 kr.
  • En enkel nybyggnadskarta kostar 1 760 kr.
  • En enkel karta- utdrag ur primärkartan kostar 528 kr. 

Kartorna går att få i digitalt format om så önskas.

Primärkartor

Över Skurup, Rydsgård, Skivarp, Abbekås, Janstorp, Slimminge och Bingsmarken finns primärkartor i digital form. Vi kan exempelvis erbjuda tomtkartor som underlag till nybyggnadskartor, vilka krävs vid olika ansökningar.

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2016-03-07
Kontakt
Kontaktperson:
Kartor och mätning
Tel: 0411-53 61 21, 53 60 29
Kostnad för kartor

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.