Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Nybyggnads- & primärkartor

Nybyggnadskartor

Vid nybyggnad inom detaljplanerat område (tätort) krävs oftast en detaljerad nybyggnadskarta vid bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan innehåller till skillnad från situationsplanen även information om befintligt VA och gällande planbestämmelser, beskrivna i aktuell detaljplan.

En nybyggnadskarta kostar 5280 kr.
En enkel nybyggnadskarta kostar 1760 kr.
En enkel karta- utdrag ur primärkartan kostar 528 kr. 

Kartorna går att få i digitalt format om så önskas och utan extra kostnad.

Primärkartor

Över Skurup, Rydsgård, Skivarp, Abbekås och Bingsmarken finns primärkartor i digital form.

Allmänhet, företagare och konsulter har möjlighet att, via nyttjanderättsavtal och mindre kostnad, beställa digitalt kartmaterial.

Vi kan exempelvis tillhandahålla tomtkartor som underlag till förenklade nybyggnadskartor, vilka krävs vid olika ansökningar.

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2013-10-04
Kontakt
Kontaktperson:
Kartor och mätning
Tel: 0411-53 61 21, 53 60 29
Kostnad för kartor

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.