Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik
Kommun och näringsliv har bra kontaktytor
Kommun och näringsliv har bra kontaktytor

Näringslivsråd

Genom näringslivsrådet har Skurups kommun och näringslivet bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat och önskat av näringslivet, där spelar rådet en aktiv roll. Därför är det viktigt med en välfungerande dialog med näringslivet och att representanterna i rådet tar ett stort eget ansvar för vidare förankring i respektive nätverk.

Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar. Rådet är en viktig remissinstans, där remissfrågor vid behov tas med till respektive nätverk för återkoppling i näringslivsrådet. Näringslivsrådet är ett samverkansråd och inget beslutande organ.

Engagemang och lösningsfokus är nyckelord i näringslivsrådets arbete.

Webbredaktör: Magdalena Hellström
Sidan senast ändrad: 2016-01-19
Kontakt
Kontaktperson:
Magdalena Hellström

Enheten för näringsliv, arbetsmarknad och information
Tel: 0411-53 64 00

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.