Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Försäkring elev

Skurups kommuns olycksfallsförsäkring för förskolebarn och elever i grundskola, vuxenutbildning, fritids- och skolbarnsomsorg är ett grundskydd. Vårdnadshavare rekommenderas därför att vid termins- eller läsårsstart kontakta sina ordinarie försäkringsbolag för att diskutera ett förstärkt skydd genom särskild sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn.

Olycksfallsförsäkring

När det gäller olycksfallsförsäkring samordnas heller inte försäkringsersättningen, utan sådan ersättning kan utgå från fler än en försäkringsgivare. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller endast för skador som leder till vårdinsats ersätts, det vill säga läkarbesök eller besök hos distriktssköterska eller skolsköterska. Mindre blessyrer och skrubbsår med mera ersätts normalt inte. Ersättning för ärrbildning lämnas bara för brännskada.

När gäller försäkringen?

Barnen är försäkrade under verksamhetstid respektive skoltid. Här ingår även lägerskola och studiebesök. Anmälan till Protector ska alltid göras av vårdnadshavare, se uppgifter i högerspalten.

Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2016-02-22
Kontakt

Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Telefon: 08-410 637 00
skador@protectorforsakring.se

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.