Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Kvalitet och resultat

Information om det kommun övergripande kvalitetsarbetet för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Skurups kommun hittar du via denna länk Kvalitet och resultat.

Elevinflytande på Hallenborgskolan

Lokalt råd

I alla klasser finns ett lokalt råd där man tar upp saker som rör sin egen klass eller hela skolan. frågor eller förslag från klassen tas med till de olika råden. Alla klasser ska ha lokalt råd minst 2 gånger/månad.

Skolråd

Skolrådet består av en representant från varje klass samt rektor. Skolrådsmöten hålls minst 1 gång/månad.

På skolrådsmöten diskuteras bl a:

  • frågor och förslag från klassernas lokala råd
  • arbetsmiljöfrågor
  • frågor och förslag från personalen
  • nya planer som ska införas

Barn och ungdomsfullmäktige (BUF)

BUF är den högsta instansen inom ungdomsdemokratin i Skurups kommun.

Här bestäms slutligen om bl.a. hur man ska fördela sina pengar till olika projekt för barn och ungdomar.

Det kan handla om t.ex. inköp av studsmatta, att bygga skateboardramper eller om att lägga ny asfalt och måla nya linjer på fotbollsplaner.

Du kommer med i BUF genom de så kallade skolråden. Varje skolklass i kommunen fungerar som ett lokalt råd. Detta råd väljer en representant till skolrådet som är gemensamt för varje skola.

Skolrådet väljer i sin tur ett antal representanter för skolan att ingå i BUF.

Matråd

Matrådet består av en representant från varje klass samt personal från köket. Matråd hålls 2 gånger/termin.

På matrådet diskuteras frågor och förslag som har fokus på matsalen och maten som serveras.

Kommunövergripande enkätundersökningar

För att kunna ta reda på att våra verksamheter tillfredsställer elevernas behov  genomför vi årligen enkäter med alla elever från och med åk 3. 

Innehållet i mätningarna utgår från Skolverkets krav som bygger på skollag och läroplaner samt politikernas mål med förskola/skola i Skurups kommun.

Varför är elevinflytande så viktigt?

  • Det står i lagen att elever ska vara med och påverka sin skolgång
  • Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka saker som rör ens liv.
  • Skolan är demokratisk vilket betyder att alla har rätt att tycka till och vara med och påverka det som händer i skolan.
Webbredaktör: Dorthe Nicklasson
Sidan senast ändrad: 2015-03-17

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.