Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Mål- och betygskriterier för grundskolan

Språkval inför årskurs 7

Skol- och utbildningsförvaltningen har tagit beslut att ändra vilket år eleverna första gången gör sitt språkval. Från och med läsåret 2015/2016 börjar eleverna med språkval i årskurs 7 och inte som tidigare i årskurs 6. Beslutet innebär inte en minskning av undervisningstiden för språk , utan endast en förändring av antalet år som språktiden fördelas på. Läs mer genom att klicka på rubriken!

Läroplaner för grundskolan

Genom att klicka på länken ovan kommer du till Skolverkets hemsida med läroplansmålen i wordformat. Observera att kunskapskraven endast finns i löptext.

Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2016-02-12

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.